STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60256Dzie? Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefa?skiego w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2010-04-30

Zgodnie z tradycj kultywowan ju od kilku lat w PSP w Bodzechowie, uroczyste obchody Dnia Ziemi miay miejsce w plenerze, w lesie na Przyborowiu. Okolica jest pikna, wic uczniowie mieli wspania okazj do zabawy i oddychania wieym, czystym powietrzem. Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Polsce organizowane byy pod hasem „Rnorodno w nas, biornorodno wok nas” i podajc za tym przesaniem naszym celem byo zwrcenie uwagi uczniw i ich rodzicw na sprawy zwizane z ochron przyrody i stanem rodowiska naturalnego. Obchody rozpoczy si przedstawieniem ekologicznym pt. „Dzie modego ekologa” przygotowanym przez Weronik Matus, Michaa Olszewskiego, Partycj Jakubowsk, Patrycj Przysiwek, Dagmar Kijek, Daniela Gbusi, Wojtka Czub i Jakuba Orlika z klasy V b pod kierownictwem mgr Izabeli Stajniak. Po czci artystycznej nastpio rozstrzygnicie konkursu plastycznego „Kochajmy nasz Ziemi” skierowanego do uczniw klas 0 - III. Dzieci prezentoway wykonane transparenty i plakaty. Wybr zwycizcw by naprawd trudny. Ostatecznie przyznano dwa rwnorzdne pierwsze miejsca dla klas II b i III, dwa drugie dla klas I a i II a i dwa trzecie miejsca dla klas I b i 0. Laureatami konkursu przyrodniczego przygotowanego przez mgr Dagmar Nowak zostay Klaudia Siemieniuch, Ilona Pawowska i Natalia Cdzikowska z klasy IV a, Monika Pkalska, Patrycja Roszczypaa i Weronika Sochacka z klasy V a oraz Magorzata Myszona, Karolina Podgajna i Sylwia azarska z klasy VI a. Rozegrane zostay rwnie konkurencje sportowe, w ktrych pierwsze miejsce zajli Artur Gruszka, Albert Selwerowicz i Karol Walas z klasy VI a, drugie Ernest urek, Joanna Motyka i Daniel Snop z klasy IV b, a zdobywcami trzeciego miejsca zostali Piotr Treliski, Piotr Tokacz i Mateusz Bie z klasy VI b. Nad prawidowym przebiegiem wszystkich konkurencji sportowych czuway mgr Maria Dziama i mgr Domicela Spychaj. Zwyciskie klasy i wyrnieni uczniowie zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami. Na zakoczenie wszyscy zebrani posilili si pieczonymi kiebaskami i gorc herbat. Zarwno w tym jak i w ubiegym roku impreza odbya si przy yczliwym
wsparciu i pomocy leniczego p. Piotra Maja i pracownikw leniczwki za co serdecznie dzikujemy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny