STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49244„A JE?LI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA – TYM, CO S?U?? OJCZY?NIE……”

Ogoszenie oglne
2010-04-16

W ostatnich dniach spotkaa nas Polakw wielka tragedia. Prezydent Polski Lech Kaczyski, jego maonka Maria, ostatni prezydent RP na uchodctwie Ryszard Kaczorowski, gwnodowodzcy armi polsk, ministrowie, duchowni, prezesi wanych instytucji pastwowych, przedstawiciele Rodzin Katyskich … wszyscy oni w jednej chwili zginli, w drodze na uroczystoci w Katyniu, gdzie 70. lat temu ponieli mier polscy oficerowie w imi zasady, e mio ojczyzny da czasami ofiary najwyszej.

To, co wydarzyo si w sobot 10 kwietnia pod Smoleskiem, to sytuacja bez precedensu w historii naszego narodu i caego wiata. Pogreni w gbokim alu po stracie tak wielu wiatych Polakw pragniemy i my, poczy si w blu z rodzinami ofiar i odda hod wszystkim wybitnym Polakom, ktrzy powicili ycie w subie ojczynie.

13 kwietnia o smej rano w kociele w. Zofii w Bodzechowie odbya si Msza wita w intencji Ofiar i Ich Rodzin, ktrej przewodzi ks. kanonik Cezary Zybaa. Na uroczystoci obecni byli Wjt Gminy Bodzechw pan Jerzy Murzyn, Przewodniczca Rady Gminy Bodzechw pani Wadysawa wik, pani dyrektor gimnazjum im. Jana Pawa II, pan dyrektor Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego, Grono Pedagogiczne obu szk i caa spoeczno uczniowska Bodzechowa. Uroczysto mszy podkrelaa obecno pocztw sztandarowych.

adne sowa nie oddadz alu i blu, jaki pozosta po katastrofie lotniczej pod Smoleskiem.


"Niech nasza droga bdzie wsplna,
Niech nasza modlitwa bdzie pokorna,
Niech nasza nadzieja bdzie wiksza od wszystkiego,
co si tej nadziei moe sprzeciwi"

Jan Pawe II

NIECH PAMI O NICH W NAS TRWA.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny