STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58661Konkurs adwentowy w ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2020-12-11

Grudzień to miesiąc przygotowań do świąt, dekorowanie domów i czas kupowania prezentów. Natomiast w ZSP w Szewnie ostatnie tygodnie były dla chętnych uczniów okazją na udział w konkursie na Najładniejszy Kalendarz Adwentowy w języku niemieckim. Ta tradycja sięga pokoleń u naszych zachodnich sąsiadów, dlatego jest to doskonała okazja, aby przybliżyć ten zwyczaj i poznać świąteczne słownictwo. Konkurs polegał na własnoręcznym wykonaniu kalendarzy adwentowych z tradycyjnymi 24 okienkami, kieszonkami, w których powinny znaleźć się słówka, zwroty, zdania związane ze świętami Bożego Narodzenia i świątecznym okresem. Drogą elektroniczną napłynęło wiele zdjęć od uczniów klas 4-8. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach, klasy 4-6 oraz 7-8, a ustalenie który kalendarz zasługuje na najwyższe podium było bardzo trudne. Były kalendarze świecące, ruchome, z elementami żywych drzewek, pięknymi rysunkami i w przeróżnych kształtach. Ostatecznie kierując się nie tylko estetyką i pomysłowością, ale także zawartością kalendarzy wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską „Na poziomie”. Kategoria klas 4-6: I miejsce Mikołaj Kaniewski, Karol Kowalski, II miejsce Wiktoria Kostucha, Patryk Dębakowski, III miejsce Sandra Deroń, Marta Domanowska, wyróżnienia otrzymali Michał Wójcik, Wiktor Wójcik, Wojciech Zieliński, Mateusz Rychta, Michał Śląszkiewicz, Aleksandra Grabowiec oraz Jakub Reszka. Kategoria klas 7-8: I miejsce Aleksandra Kwiatkowska, II miejsce Natalia Zdyb, III miejsce Klaudia Zagnińska, wyróżnienie dla Kacpra Nowaka. Wszyscy otrzymają interaktywne dyplomy, a po powrocie do szkoły odbędzie się wystawa pokonkursowa wykonanych prac. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka niemieckiego, pani Aneta Pacocha i pani Karina Wójcik.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny