Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9130Kanalizacja i nowe drogi

Ogoszenie ogolne
2020-07-10

Gmina Bodzechów w bieżącym roku kontynuuje budowę sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu prac ziemnych z nią na wielu odcinków dróg będzie położona nowa nawierzchnia.

W miejscowościach Mychów, Mychów Kolonia, Jędrzejowa i Magoniach położono blisko 5,5 km nawierzchni asfaltowej. Asfalt zostanie położony na 1,7 km odcinku drogi powiatowej Wólka Bodzechowska – Przyborów oraz w miejscowości Stara Dębowa Wola.

Wójt Jerzy Murzyn informuje, że do końca bieżącego roku zostaną wyremontowane drogi powiatowe o łącznej długości 10,2 km i wartości 5,8 mln zł. Warto podkreślić, że prace na szlakach powiatowych sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy niewielkim wkładzie własnym gminy Bodzechów.

Wsparcie Gminy w modernizację dróg powiatowych to kolejna odpowiedź władz Gminy Bodzechów na apel samorządu powiatowego. Jak podkreśla Wójt Jerzy Murzyn, to nie jedyne wspólne zadania na drogach powiatowych.

-Przykładem może być obecna, wspólna inwestycja odwodnienia i modernizacji odcinka drogi powiatowej w Denkówku. Wspólnie sfinansujemy też budowę chodnika w miejscowościach Wólka Bodzechowska i Przyborów. Uznaliśmy, że skoro droga ta otrzyma po zakończeniu kanalizacji nową nawierzchnię, to warto też zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i wygodę. Nowy chodnik ułożony zostanie jeszcze w tym roku- podkreśla włodarz Gminy Bodzechów.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny