STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55918Zakończenie roku w ZSP w Szewnie.

Ogoszenie ogolne
2020-06-26

Rok szkolny 2019/2020 będzie z pewnością zapamiętany przez pokolenia. W sytuacji pandemii zakończenie nauki musiało odbyć się w niekonwencjonalny sposób. Uczniowie w maseczkach starający się przestrzegać dystansu społecznego odbierali świadectwa. Przyjście do szkoły cieszyło nie tylko dlatego, że to ostatni dzień nauki, ale przede wszystkim dlatego, że można było choć na moment spotkać się z kolegami, koleżankami z klasy, zobaczyć się z wychowawcą na żywo, choć przez chwilkę. Obostrzenia odczuli najbardziej ósmoklasiści, którzy musieli pożegnać się ze szkołą bez tradycyjnego uroczystego apelu. Grono Pedagogiczne postanowiło jednak w inny sposób sprawić, aby moment pożegnania był szczególny.

Każdy ósmoklasista otrzymał pamiątkową torbę, w której oprócz świadectwa znalazła się płyta cd z nagraną prezentacją przygotowaną przez uczniów i nauczycieli. Nagranie zawierało zdjęcia z opisem z ośmiu lat nauki w szkole. W torbach znalazły się także listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów oraz podziękowania dla tych rodziców, którzy nie szczędzili czasu na pracę na rzecz szkoły. Wzruszeni uczniowie klas 1-8 przy grającej w tle muzyce odbierali z rąk wychowawców świadectwa z nadzieją, że od września wrócą już w mury szkoły i będzie jak kiedyś - gwarne hole i pełne sale. Zakończenie roku przeżywały także przedszkolaczki, którzy wprawdzie nie spotkali się w szkole, ale na stronie internetowej szkoły w zakładce „Wirtualne przedszkole” pojawił się padlet z życzeniami udanych wakacji oraz podziękowania dla Rodziców od wychowawczyń grup przedszkolnych za współpracę w mijającym roku szkolnym. „Choć ostatnie miesiące roku szkolnego były dla wszystkich wyzwaniem, to niech wakacje przysporzą radości i dni pełnych przygód” – życzy dyrektor ZSP w Szewnie, pani Małgorzata Turczyńska.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny