STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60245Zespół Szkół Publicznych w Szewnie w chmurze.

Ogoszenie ogolne
2020-06-26

Zdalne nauczanie to nie tylko lekcje i prace, ale przede wszystkim relacje i poczucie wspólnoty. Z takiej potrzeby narodziły się pomysły na organizowanie wydarzeń angażujących całą społeczność szkolną na padlecie. Były to:
-100. urodziny Papieża – zaangażowano całą społeczność szkolną do składania życzeń Świętemu w rożnej formie (np. piosenka, rysunek, wiersz). Każdy kto zamieścił życzenie „zapalił” jedną świeczkę i nominował kolejną osobę. Akcja będzie trwała do momentu „zapalenia” 100 świeczek.
- Dzień Matki – uczniowie wpisywali życzenia dla swoich mam, które w postaci linku zostały im przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
- Dzień Dziecka – nauczyciele wpisywali życzenia dla uczniów, a 1 czerwca link do życzeń został wysłany do wszystkich uczniów i opublikowany na stronie internetowej szkoły
- # krokomania – inicjatywa nauczycieli w-f z okazji Dnia Dziecka odbywająca się od 1-7 czerwca, polegająca na mierzeniu kroków przez uczniów na opaskach sportowych/ zegarkach. Należało przesłać na padlet zdjęcie z ilością kroków, które się zrobiło w ciągu danego dnia. Szkoła nadal pielęgnuje uzyskane miano „Szkoły Demokracji” poprzez angażowanie uczniów z Samorządu w życie szkoły podczas pandemii. Zorganizowaliśmy spotkanie Samorządu Uczniowskiego poprzez komunikator zoom, którego celem było uzyskanie informacji o problemach jakie uczniowie napotykają podczas pracy zdalnej i propozycji ich rozwiązania patrząc z perspektywy ucznia, uzyskaliśmy także informacje na temat dobrych rozwiązań wprowadzonych przez szkołę.

Nauczycielka języka niemieckiego i języka angielskiego przygotowały „Certyfikaty mistrza zdalnego nauczania” dla uczniów, którzy w ustalonym okresie czasu wywiązali się ze wszystkich zadanych prac. Imienne certyfikaty cyfrowe zostały uczniom przesłane przez Librus. Uczniowie zostali wcześniej poinformowani jakie kryteria trzeba spełnić, aby taki certyfikat uzyskać.

Nasza szkoła jest członkiem społeczności Dalton oraz Szkoły Uczącej Się i wiemy jak wiele wsparcia uzyskujemy. Dlatego chcieliśmy być pomocni nie tylko we własnym gronie. Postanowiliśmy podzielić się z autorskimi pomysłami i materiałami na lekcje, stworzonymi przez nauczycieli ZSP w Szewnie. Na stronie internetowej szkoły powstał „Interaktywny bank pomysłów i pomocy dydaktycznych”. Do zamieszczania w nim pomysłów na swoje lekcje zostali zaproszenie nie tylko nauczyciele, ale także pedagodzy z innych szkół. Mogą podzielić się swoimi materiami przesyłając je na mail. Na stronie internetowej szkoły utworzono „Wirtualny gabinet” pedagoga i psychologa”, w których umieszczono „szufladę” dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Znalazły się w nich porady, artykuły, numery alarmowe, a wszystko to dotyczące m.in. bezpieczeństwa, wparcia, relacji, emocji, motywacji i nauki, uzależnień, rozrywki. Na stronie szkoły powstało także „Wirtualne przedszkole”, w którym zamieszcza się pomysły na prace dla przedszkolaka w formie aktywności edukacyjnych, ruchowych oraz usprawniających.
Aktywne działanie świetlicy nie zakończyło się wraz z zamknięciem szkół, ale przeniosło się do sieci. Na stronie internetowej szkoły powstała zakładka „Wirtualne świetlica”, a w niej pomysły na rozwój, zabicie nudy czy wizytę w muzeum na odległość.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny