Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13226O?mioklasi?ci sprawdzili swoj? wiedz?

Ogoszenie oglne
2020-06-19

Egzamin smoklasisty - nie przypadkiem mwi si o nim jako o 'maej maturze'. To pierwszy tak powany sprawdzian w yciu modych ludzi, ktrzy bd przed sob mieli jeszcze zdanie prawdziwej matury. W tym roku by on wyjtkowy, bowiem przebiega w nadzwyczajnych okolicznociach.

- Zdajcy go przede wszystkim nie mogli odby przygotowa do niego w samej szkole, ale uczestniczyli w nauczaniu zdalnym - to nowa sytuacja. Towarzyszya im, rwnie niepewno odnonie waciwego terminu. Pierwotnie planowano przecie, e egzamin smoklasisty odbdzie si w kwietniu. Pniej przez dugi czas jedynie spekulowano o dacie, kiedy mgby si odby z zachowaniem bezpieczestwa uczniw.

Przeprowadzenie go w dniach 16 - 18 czerwca to nowo. Od rezultatu tej prby zalee bdzie przede wszystkim ewentualne miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej, ktre bd mogli zdoby uczniowie z najlepszym wynikiem punktowym- mwi Sylwia Masternak, kierownik Gminnego Centrum Owiaty w Bodzechowie.

W Gminie Bodzechw do egzaminu przystpio 108 uczniw w piciu szkoach podstawowych. W PSP im. Jana Brzechwy swj pierwszy powany egzamin zdawao 13 uczniw, w Bodzechowie 27 uczniw, w ZSP w Sarnwku 12, w Szewnie 48, a w Szwarszowicach 8. Egzamin rozpocz si testem z jzyka polskiego, drugiego dnia uczniowie pisali test z matematyki, a trzeciego z jzyka obcego nowoytnego.

W Szkole Podstawowej w Sarnwku egzamin przebieg prawidowo, bez adnych zakce. Emocje towarzyszyy nie tylko uczniom, ale take ich rodzicom. Ale jak poszo, to okae si 31 lipca, kiedy smoklasici otrzymaj stosowane zawiadczenia. Rwnie w szczeglnym rygorze sanitarnym, przy maksymalnej ostronoci swoj wiedz sprawdzali omioklasici z Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie.

- W szkole zachowano wszelkie wytyczne MEN i GiS dotyczce organizacji egzaminw. Uczniowie egzamin z jzyka polskiego i matematyki pisali na hali sportowej pod opiek 4 nauczycieli, za "jzyki" w trzech salach- mwi Konrad elazowski, dyrektor placwki.
Bez problemw przebiegy egzaminy w PSP w Szwarszowicach jak rwnie w najwikszej gminnej podstawwce, w Szewnie.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny