STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58515Wzorowa segregacja to podstawa

Ogoszenie oglne
2020-01-21

W Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefaskiego w Bodzechowie odby si fina konkursu pod hasem „Wzorowa segregacja to podstawa”, ktrego organizatorami byy gmina Bodzechw oraz firma Remondis. Konkurs mia na celu pobudzi dzieci i modzie do zgbienia tematu dotyczcego segregacji odpadw i skierowany by zarwno do dzieci z przedszkola, z kl. O jak rwnie klas I-VIII SP z terenu gminy Bodzechw. Patronat nad konkursem obj wjt Jerzy Murzyn oraz media: Radio Ostrowiec i Gazeta Ostrowiecka.

Zmagania uczestnikw byy dwuetapowe. Pierwszy, szkolny polega na przygotowaniu przez najmodsze dzieci prac plastycznych dotyczcych segregacji odpadw komunalnych wraz z hasem reklamujcym temat. Najlepsze prace wyonione w konkursie szkolnym oceniaa komisja w skadzie: Aleksander Salij – znany artysta, fotograf, malarz – czonek Okrgu witokrzyskiego Zwizku Polskich Artystw Fotografikw.

Z grupy przedszkolakw zwyciyy: Amelia Pakua z Publicznego Przedszkola w Szwarszowicach ( I miejsce), Kacper Budze z Niepublicznego Przedszkola „Ja i Magosia” w Bodzechowie ( II miejsce), Julia Kaczor z Publicznego Przedszkola w Szwarszowicach ( III miejsce), Lena Borowska z Publicznego Przedszkola w Szewnie ( IV miejsce), Joanna Bocian z Publicznego Przedszkola w Sarnwku ( V miejsce).

W kategorii klas I-IV szk podstawowych nagrodzeni zostali: Kacper Kaczmarzyk z Zespou Szk Publicznych w Sarnwku ( I miejsce), Piotr Spychaj z Zespou Szk Publicznych w Sarnwku ( II miejsce), Kacper Marczewski z Publicznej Szkoy Podstawowej w Chmielowie ( III miejsce), Micha Pisarzak z Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie ( IV miejsce), Mateusz Krl z Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie ( V miejsce).

Drugi etap konkursu oprcz wyonienia najlepszych prac plastycznych polega rwnie na sprawdzeniu wiedzy uczniw klas V-VIII, ktrzy przeszli etap szkolny. Na uczestnikw czeka test wiedzy a take rnorodne zadania dotyczce segregacji mieci. Nad przebiegiem konkursu czuwaa komisja w skadzie: Sylwia Masternak – kierownik Gminnego Centrum Owiaty w Bodzechowie, Wiesaw Cisek – przewodniczcy Rady Gminy Bodzechw, Micha Baraski – przedstawiciel firmy Remondis. Czas oczekiwania na wyniki umilaa dzieciom projekcja bajek ekologicznych, ktr przygotowali organizatorzy.

Po ekscytujcym teleturnieju wiedzy komisja wyonia zwycizcw:
I miejsce zdoby Kornel Lachowicz z PSP w Szwarszowicach; II miejsce Maja Wierzbicka z PSP w Chmielowie; III miejsce Kacper Wierzbicki z PSP w Chmielowie; IV miejsce Maja Przydatek z ZSP w Sarnwku; V miejsce Jakub elazowski z PSP w Chmielowie.

Modzie wykazaa si du wiedz oraz wiadomoci potrzeby segregacji odpadw we wasnym rodowisku. Wszyscy uczestnicy konkursu zarwno ci modsi jak i starsi otrzymali nagrody za udzia, a laureaci mogli cieszy si nowym sprztem sportowym typu hulajnoga, rolki, deskorolka itp.
Nagrody i gratulacje przekaza Roman Kaczmarski – wice wjt Gminy Bodzechw wraz z czonkami komisji. Wszystkim zwycizcom serdecznie gratulujemy!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny