STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49093Kolejne wsie z kanalizacj?

Ogoszenie oglne
2020-01-15

Korzystanie przez Gmin ze rodkw unijnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, sukcesywnie poprawia standardy ycia. Na uwag zasuguje rwnie pomoc samorzdu dla tych, ktrzy decyduj si na podczanie swoich posesji do gminnej kanalizacji. Rada Gminy przyja program, zgodnie z ktrym Gmina udziela pomocy finansowej w realizacji przyczy, cho wedug ustawy koszt ley po stronie mieszkacw. I tak, za pierwsze 10 m przycza lub za odlego do pierwszej studzienki, liczc od budynku (wybieramy krtsz odlego), koszty ponosi waciciel z otrzymaniem dofinansowania o wartoci 50 z do kadego metra biecego. Za odlego powyej 10 m lub od pierwszej studzienki wcznie ze studzienk, koszty ponosi gmina.

Obecnie realizowany jest trzeci etap kanalizacji Gminy Bodzechw, dofinasowany z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, z ktrego samorzd otrzyma 85 procent pokrycia kosztw inwestycji.
Niebawem zostanie wybrany wykonawca podcze w miejscowociach Mikw i Jdrzejw.

W tych miejscowociach jest prawie 200 wacicieli posesji chtnych do wczenia swoich domostw do sieci - informuje Wjt Jerzy Murzyn. Zapis w konkursie na wyonienie wykonawcy, umoliwia przyczenie dodatkowych osb, ktre bd chtne podczy si na tych samych warunkach. Oczywicie liczba jest ograniczona. Przypomn, e tam gdzie jest wybudowana sie gwna, mieszkacy maj obowizek podczy kanalizacj. Z praktyki wiemy, e presja ssiadw jest tak dua, e potem niezdecydowani finansuj przycza
z wasnych rodkw, poniewa ju nie mog skorzysta z naszej pomocy.
Budowa przyczy w Mikowie i Jdrzejowie rozpocznie si w I proczu biecego roku. Na takich samych zasadach Gmina bdzie realizowaa przycza w miejscowociach Szyby i Podszkodzie.

Zgodnie z umow z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, do 2022 roku podczonych do sieci ma by prawie 3 tysice mieszkacw. Poza wspomnianymi miejscowociami sie kanalizacyjna obejmie Wlk Bodzechowsk, Przyborw, Sarnwek, Dbow Wol, Mychw Wie, Mychw Koloni.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny