STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54022Dom Ludowy w Mirkowicach

Ogoszenie oglne
2019-09-27

W Mirkowicach uroczycie otwarto wietlic rodowiskow. To wane dla lokalnej spoecznoci wydarzenie poczone zostao z festynem na poegnanie lata.

wietlica w Mirkowicach powstaa w budynku po dawnej zlewni mleka Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Ostrowcu w.
- Dzikuj panu prezesowi ostrowieckiej mleczarni, Kazimierzowi Czerwiskiemu za przekazanie obiektu. Dawna zlewnia mleka staa wiele lat niewykorzystana. Dzi to jest doskonae miejsce do integracji mieszkacw- zauwaa wjt Jerzy Murzyn.

Budynek zosta gruntownie zmodernizowany i zaadaptowany na potrzeby lokalnej spoecznoci. Jest umeblowany, z zapleczem kuchennym i sal do spotka.

- Pierwszy przetarg ogosilimy ju w ubiegym roku. Zosta uniewaniony, poniewa wykonawcy zgosili holendarne ceny. Kolejny odby si na pocztku biecego roku i ju udao si wyoi firm, ktra zaja si pracami- przypomina Magorzata Sobieraj, sekretarz Gminy Bodzechw.
Adaptacja i wyposaenie budynku po zlewni mleka kosztowao 249 940 zotych. Warto zaznaczy, e Gmina otrzymaa 169 481 zotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Pozostaa kwota, czyli 80 459 zotych to wkad wasny. Dodatkowo samorzd da 12 400 zotych na biec dziaalno Domu Ludowego w Mirkowicach.
Obiekt zosta przekazany do prowadzenia Gminnemu Stowarzyszeniu K Gospody Wiejskich w Gminie Bodzechw, a piecze sprawuje nad nim Koo Gospody Wiejskich w Szwarszowicach.

- Ciesz si, e mieszkacy s tak aktywni. Bez ich inicjatywy, woli wsppracy, nie udaoby si tego zrobi i nie byoby sensu inwestowa. To dobrze, e mieszkacy maj inicjatyw, chc dziaa w swoich lokalnych spoecznociach. Oni wiedz najlepiej, co jest potrzebne i maj cenne pomysy. Samorzd jest po to, by uatwia ich realizacj- podkreli wjt Jerzy Murzyn.- Pani Renata Kiszka, radna ze Szwarszowic i szefowa Koa Gospody Wiejskich jest doskonaym przykadem lokalnej aktywnoci. Wane, ze takich osb w Gminie mamy wicej i ju w najbliszym czasie bdziemy oddawa do uytku wietlice w Wlce Bodzechowskiej.

Dom Ludowy w Mirkowicach jest miejscem aktywizujcym i integrujcym mieszkacw. Ju odby si rajd rowerowy, zakoczony ogniskiem. W minion sobot festyn na poegnanie lata poczony z uroczystym otwarciem obiektu. W tym wydarzeniu wzili udzia mieszkacy, KGW ze Szwarszowic, rwnie przedstawiciele samorzdu Gminy: wjt Jerzy Murzyn, zastpca wjta Roman Kaczmarski, sekretarz Gminy Magorzata Sobieraj oraz wiceprzewodniczcy Rady Gminy Bogusaw Jurys.

Dom Ludowy bdzie z powodzeniem suy lokalnej spoecznoci. W planach jest wiele spotka okolicznociowych, jak na przykad Andrzejki czy wigilia rodowiskowa. Tam rwnie swoje miejsc bdzie miaa modzie i najmodsi.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny