Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6317HISTORIA DZIEJE SIĘ W BAŁTOWIE!

Ogłoszenie ogólne
2019-09-20

Uwaga!
Mieszkańcy gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg" w tym dla mieszkańców Gminy Bodzechów podczas weekendu historycznego mają bezpłatny wstęp do Polski w Miniaturze oraz bezpłatny przejazd koleją krzesełkową. Przypominamy, że bezpłatne wejście obejmuje również zwiedzanie JuraParku Bałtów, Muzeum Jurajskiego oraz Prehistorycznego Oceanarium.

HISTORIA DZIEJE SIĘ W BAŁTOWIE!
21 – 22 września 2019

Pokazy Chorągwi Ziemi Sandomierskiej
Pojedynki - Uczty - Wojny - Miłostki

Bałtowski Kompleks Turystyczny zaprasza na wyjątkowy weekend historyczny.
Gwarantujemy doznania rodem z XVII wieku. Pojedynki, uczty, wojny, miłostki – pozwolą doświadczyć całego wachlarza cnót i przywar naszych przodków, ale czy tylko przodków... Nikt nie przedstawił tego świata bardziej plastycznie niż Henryk Sienkiewicz.

WSTĘP NA WYDARZENIE JEST BEZPŁATNY

W sobotę 21 września przeniesiemy się w czasy Złotego Wieku. Odbędą się pokazy przygotowane przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej z czynnym udziałem publiczności. Będą charakterystyczne dla tamtego czasu stroje, muzyka, zabawy, a także zwyczaje z drugiej połowy XVI i XVII wieku. Nie zabraknie również imponujących pokazów uzbrojenia i sposobów walki.

W niedzielę 22 września na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego bohaterem głównym będzie Henryk Sienkiewicz. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej odtworzy wybrane sceny z trylogii Sienkiewicza. Będzie to niezwykłe widowisko! Pojedynki, bitwy, tańce i husaria.

W programie znalazło się także czytanie fragmentów powieści Sienkiewicza z komentarzem, degustacja pieczonego ziemniaka czy występ muzyczny.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

SOBOTA - Korona i Litwa - unia
· Żywa lekcja historii: Unia lubelska: geneza, zasady, konsekwencje

· Przenosimy się w czasy złotego wieku: pokazy (z czynnym udziałem publiczności) przygotowane przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej:

- stroje, muzyka, zabawy, zwyczaje z drugiej połowy XVI i XVII wieku

- siły zbrojne Korony i Litwy: pokaz uzbrojenia i sposobów walki

· Konkurs - quiz wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


NIEDZIELA - Dzień z Sienkiewiczem
· Obozowisko z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (pokazy rycerskości i dworności z czynnym udziałem publiczności)

· Gra terenowa - Wędrówka z Sienkiewiczem – zabawa w formie questingu z nagrodami. Zgłoszenia w kasie JuraParku

· 11.00 -17.30 - quiz wiedzy o twórczości Henryka Sienkiewicza (z nagrodami) – miejsce: Polska w Miniaturze

· 12.00-14.00 - czytanie Sienkiewicza (fragmenty i inscenizacje) – miejsce „Bałtowski Zapiecek" i tereny przyległe.

· 14.00 -16.00 - degustacja pieczonego ziemniaka, zwiedzanie wystawy poświęconej życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza – „Bałtowski Zapiecek"

· 16.00-18.00 – Henryk Sienkiewicz we wspomnieniach członków rodziny (spotkanie z prawnukami H. Sienkiewicza) – „Bałtowski Zapiecek"

· 18.30-20.00 - Koncert Łukasza Jemioły z zespołem – „Bałtowski Zapiecek"
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny