Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6459W podzięce za rolniczy trud - dożynki w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2019-09-09

Rolnicy z Gminy Bodzechów podziękowali za tegoroczne plony. Gospodarzem gminnych dożynek była Nowa Dębowa Wola.

Święto plonów rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w intencji rolników, celebrowane w kościele parafialnym w Sarnówku. Po wspólnej modlitwie, uczestnicy przyjechali na plac w Nowej Dębowej Woli. Zanim jednak rozpoczęła się część oficjalna, można było podziwiać barwny korowód, który w asyście orkiestry wmaszerował na plac przed sceną. Orszak dożynkowy otwierał Jan Spychaj- mieszkaniec Nowej Dębowej woli, który niósł tabliczkę z bardzo oryginalnym zaproszeniem na imprezę „Zamiast do sklepu do Halinki, przyjdź na dożynki”. Tuż za nim kroczyli starostowie: Dorota Bernacka i Norbert Januchta, którzy nieśli bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Za nimi kroczyli gospodarze gminy: wójt Jerzy Murzyn, zastępca wójta Roman Kaczmarski, sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj, radni oraz wielu gości wśród nich posłowie Andrzej Kryj i Artur Gierada. Niezwykle okazale prezentowały się wieńce dożynkowe. Jako pierwszy, niesiony był przez sołtysów: Małgorzatę Fudalej, Stanisława Ćwika, Jana Maślanego, Edwarda Zielińskiego wieniec sołectw Dębowa Wola i Sarnówek. Zaprezentowały się wszystkie sołectwa z Gminy Bodzechów, które reprezentowały KGW z Sarnówka, Bodzechowa, Chmielowa, Goździelina, Gromadzic, Jędrzejowa, Jędrzejowic, Miłkowa, Szewny, Szwarszowic, Magoni. W orszaku była delegacja sołectw: Romanów, Kosowice, Klub Seniora z Bodzechowa, Grupy Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej oraz grupa seniorów z Żoliborza.

Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Panu Bogu za plony a rolnikowi za trud ich pracy. To również czas refleksji nad tym jak ważna jest ludzka współpraca i solidarność. To piękne święto rozpoczęło poświęcenie wieńców przez proboszcza parafii w Sarnówku- ks. proboszcza Stanisława Ścipniaka. Następnie prowadzący uroczystość- Małgorzata Duda- dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku i Monika Jabłońska- członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Sarnówku, zaprosiły na scenę starostów dożynek oraz gospodarza Gminy. Wójt Jerzy MurzYn odbierając dożynkowy chleb, obiecał, że będzie go dzielił sprawiedliwie, ta by żadnej rodzinie w Gminie Bodzechów nie zabrakło.

- W tym roku zrobiliśmy dożynki w sobotę, abyśmy mogli pobawić się, pocieszyć, a w niedzielę wypocząć. Zachęcam wszystkim do wspólnej zabawy, a panów do zdjęcia krawatów- powiedział Jerzy Murzyn, dając dobry przykład pozostałym.
Słowa wdzięczności za rolniczy trud przekazali posłowie: Andrzej Kryj i Artur Gierada, a list gratulacyjny od starosty Marzeny Dębniak przeczytała sekretarz Gmin- Małgorzata Sobieraj.

W części obrzędowej było ośpiewanie wieńców poszczególnych sołectw Gminy. Jako pierwszy wieniec- dar mieszkańców sołectw: Nowa Dębowa Wola, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, zaprezentował zespół „Sarnowianki”. Poza artystami ludowymi z Gminy, na scenie zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej w Sarnówku.

Do późnych godzin wieczornych rolnicy bawili się z zespołami „Imperium” i „RandeVu”. Dożynki w Nowej Dębowej woli zakończył pokaz fajerwerków.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny