STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56035Kto powiedzia?, ?e programowanie jest trudne?

Ogoszenie oglne
2019-06-14

Publiczna Szkoa Podstawowa im. Jana Brzechwy w Chmielowie bya gospodarzem Gminnego Konkursu na Budowanie i Programowanie z Wykorzystaniem Zestaww Klockw LEGO WEDO dla uczniw klas I-III z Gminy Bodzechw.

W konkursie uczestniczyy reprezentacje nastpujcych placwek gminnych: Zesp Szk Publicznych w Szewnie: Igor Dbrowski kl. II - opiekun Boena Turek, Wiktoria Grzesik kl. III - opiekun Anna Adamczyk; Zesp Szk Publicznych w Sarnwku: Antoni Przydatek, Kacper Kaczmarzyk- opiekun Magorzata Reginia; Publiczna Szkoa Podstawowa w Szwarszowicach: Adam Piotrowski, Paulina Rosiak- opiekun Renata Podgrska; Publiczna Szkoa Podstawowa w Chmielowie: Izabela Wilczak, Sebastian Zelga- opiekun Magorzata Ziba, Anna Zasada.

Uczniowie klas I-III realizowali projekt „ProgramujeMY kielecki", ktrego celem byo umoliwienie zdobycia nowych umiejtnoci w obszarze nauki programowania, obejmujce m.in. budowanie i oywianie robotw oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. Efekty pracy mona byo obserwowa w czasie konkursu. Przybyli uczniowie z wielkim zapaem przystpili do konstruowania oryginalnych, samodzielnych budowli, znakomicie si przy tym bawic i wymylajc ciekawe historie w czasie prezentacji swoich „robotw”.

Konstrukcje byy bardzo pomysowo wykonane i zaprogramowane – uczniowie wykorzystali ca gam moliwoci aplikacji WEDO.

Z uwagi na bardzo wyrwnany poziom przedstawionych prac komisja przyznaa wszystkim szkolnym druynom tytu MISTRZA. Uczniowie otrzymali nagrody ksikowe i sodki poczstunek.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny