STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58610VI Gminne Lekkoatletyczne Igrzyska M?odzie?y Szkolnej

Ogoszenie oglne
2019-06-14

Uroczystego otwarcia VI Igrzysk, ktre co roku odbywaj si na stadionie w Bodzechowie, dokona wjt Gminy Bodzechw Jerzy Murzyn. Po tradycyjnej paradzie z udziaem wszystkich druyn, rozpocza si rywalizacja w takich konkurencjach jak: biegi, skok w dal i rzut pik lekarsk. Tym roku zmieniy si kategorie wiekowe. W pierwszej grupie rywalizowali uczniowie klas III – VI szk podstawowych, a w drugiej uczniowie klas VII, VIII oraz klasy gimnazjalne.

Wyniki:
Grupa I
Skok w dal – dziewczta: Aleksandra aganowska (PSP Szewna), Jadwiga apawa (PSP Bodzechw), Magdalena Pycela (PSP Szwarszowice).
Skok w dal – chopcy: Bartomiej Rybus (PSP Szwarszowice), Pawe Mazur (PSP Szewna), Pawe elazowski(PSP Szewna).
Rzut pik lekarsk – dziewczta: Laura Wrona (PSP Szewna), Natalia Moko (PSP Szewna),Zuzanna Galata (PSP Bodzechw).
Rzut pik lekarsk – chopcy: Bartosz Stpie (PSP Bodzechw), Kamil Korpik (PSP Szwarszowice), Bartomiej elazowski (PSP Bodzechw).
Bieg na 60 m – dziewczta: Aleksandra aganowska (PSP Szewna), Julia Wesoowska (PSP Bodzechw), Zuzanna Jankowska (PSP Szwarszowice).
Bieg na 60 m – chopcy: Konrad Lachowicz (PSP Szwarszowice), Krzysztof Misztal (PSP Sarnwek), Bartosz Stpie (PSP Bodzechw).
Bieg na 400 m – dziewczta: Maja Jankowska (PSP Szwarszowice), Miriam Cheikh (PSP Bodzechw), Aleksandra Budze (PSP Bodzechw).
Bieg na 600 m – chopcy: Konrad Baraski (PSP Szwarszowice), Kacper Lewandowski (PSP Chmielw), Jakub (Chmielewski PSP Szewna).

Grupa II
Skok w dal – dziewczta: Ewelina Tporowska (PSP Mikw), Julia Myska (PSP Bodzechw), Magorzata Krupa (PG Szewna).
Skok w dal – chopcy: Grzegorz Dec (PSP Bodzechw), Przemysaw Czerwiec (PG Szewna), Szczepan Cicho (PG Szewna).
Rzut pik lekarsk – dziewczta: Zuzanna Iak (PG Szewna), Julia Sobolewska (PSP Szewna), Wiktoria Dziekan (PG Szewna).
Rzut pik lekarsk – chopcy: Jakub Chojnacki (PG Szewna), Piotr Zieliski (PG Szewna), Dawid Bzymek (PSP Szewna).
Bieg na 100 m – dziewczta: Magorzata Krupa (PG Szewna), Ewelina Tporowska (PSP Mikw), Wiktoria Maolepsza (PG Bodzechw).
Bieg na 100 m – chopcy: Jakub azarski (PSP Sarnwek), Szczepan Cicho (PG Szewna), Jakub Wyderski (PSP Mikw).
Bieg na 400 m – dziewczta: Dominika Skiba (PSP Szewna), Kinga Kaczmarczyk (PSP Bodzechw), Magorzata Firlej (PSP Mikw).
Bieg na 400 m – chopcy: Filip Popawski (PG Szewna), Kacper Nadbrzuchowski (PG Szewna), Mateusz Domaski (PG Szewna).
Bieg na 600 m – dziewczta: Wiktoria Dziekan (PG Szewna), Ewa Baszkiewicz (PG Bodzechw), Wiktoria Maolepsza (PG Bodzechw).
Bieg na 800 m – chopcy: Hubert Sobczyk (PG Szewna), Kacper Relikowski (PSP Bodzechw), Jakub Wyderski (PSP Mikw).

W klasyfikacji oglnej, w I grupie wygraa druyna z Szewny, druga bya reprezentacja ze Szwarszowic, trzecie miejsce wywalczya druyna z Bodzechowa.
W II grupie najlepsi okazali si uczniowie z gimnazjum z Szewny. Drugie miejsce zajli uczniowie z Bodzechowa, trzecie ze szkoy podstawowej w Szewnie.

Wicewjt Gminy Bodzechw Roman Kaczmarski oraz dyrektor Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie Konrad elazowski pogratulowali zwycizcom, wrczyli medale i dyplomy.
Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego z PSP Bodzechw: Tomasz Szwagierczak, Marzena Kutera oraz Grzegorz Kunysz, ktrym pomagali nauczyciele wychowania fizycznego z pozostaych szk naszej gminy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny