STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
53208Gmina zadba o drogi powiatowe

Ogoszenie oglne
2019-06-13

Wjt Jerzy Murzyn i sekretarz Urzdu Gminy Magorzata Sobieraj podpisali oficjalne porozumienie ze starost Marzen Dbniak i wicestarost Andrzejem Jaboskim odnonie przejcia drg powiatowych w graniach administracyjnych Gminy.

Wjt Jerzy Murzyn ju kilka tygodni temu zoy deklaracj, e Gmina przejmie biece utrzymanie drg powiatowych znajdujcych si na jej terenie. Samorzd Bodzechowa jest przygotowany na takie zadanie, bowiem do tej pory wikszo doranych remontw, biece utrzymanie czystoci czy odnieanie wykonywane byo sprztem Zakadu Komunalnego w Szewnie, oczywicie na mocy stosownego porozumienia z samorzdem powiatowym i po przekazaniu na ten cel rodkw.

- Umowa jest wieloletnia. Chc podkreli, i jest to przejcie w eksploatacji biecej. Inwestycje w dalszym cigu pozostaj w gestii samorzdu powiatowego, z tym e Rada Gminy bdzie podejmowaa uchway o dofinansowaniu zada inwestycyjnych- podkrela wjt Jerzy Murzyn.

Na mocy podpisanego porozumienie, Bodzechw co roku otrzyma z Powiatu 136 tysicy zotych. W tym roku bdzie to kwota 106 tysicy zotych.
- Serdecznie dzikuj wjtowi Jerzemu Murzynowi za podjcie takiej decyzji. Uwaamy, e gospodarze danego terenu bd lepiej opiekowa si drogami, znajc specyfik lepiej wydadz rodki. Do takich dziaa zmusza nas sytuacja finansowa powiatu. Razem moemy wicej- powiedziaa starosta Marzena Dbniak.

Na terenie gminy Bodzechw znajduje si blisko 60 kilometrw drg powiatowych. Stanowi one o komunikacyjn gminy. Na ich biece utrzymanie samorzd gminny, na mocy porozumienia, otrzyma 136 tysicy zotych rocznie. Umowa midzy Gmin Bodzechw a Powiatem Ostrowieckim obowizuje od 7 czerwca biecego roku, przez kolejne 5 lat.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny