STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58834Charytatywny Festyn Rodzinny – Razem dla Oskara

Ogoszenie oglne
2019-06-07

Na placu przy budynku PSP im. J. Brzechwy w Chmielowie odby si charytatywny festyn rodzinny, z ktrego cay dochd zosta przeznaczony
na leczenie Oskara Kubickiego.

Dzieci mogy korzysta z dmuchacw, strzelnicy, basenu z pieczkami, oglda pokaz walki judo przygotowany przez Klub UMKS Ostrowia Ostrowiec, pokaz techniki samoobrony i interwencji przygotowany przez uczniw Niepublicznego Technikum im. Tadeusza Kociuszki w Ostrowcu w.

Widowiskowe byy pokazy taneczne grupy Ostro City Breakz czy straacki przygotowany przez OSP w Chmielowie. Uczestnicy zabawy chtnie brali udzia w zabawach zorganizowanych przez clowna Franio, w konkursach sportowych, turnieju szachowym i wystpowa na scenie. W turnieju szachowym Mistrzem zosta Jakub elazowski z kl. V.
Rozgrywki przeprowadzi Tomasz Wilczak.

W konkursach sportowych zwyciyli: w kat. I-IV - Mistrz Skakanki Julia Dwojak, Mistrz Rzutw do Celu Kacper Budze, Mistrz Hula-Hop Iza Wilczak; w kat. V-VIII – Mistrz Skakanki Mariusz Szwagierek, Mistrz Skoku w Dal Filip Polak, Mistrz Rzutw do Celu Zuzia Szczerbiska, Mistrz Hula-Hop Nikodem Skowron.

Kiermasz przygotowali: nauczyciele PSP w Chmielowie, panie z Koa Gospody Wiejskich, Anna Marczewska, Magdalena Piwnik. Sprzedawano rkodzieo, ozdoby na taras i do ogrodu, obrazy, ksiki, zabawki, sadzonki rolin ozdobnych i zi.
Dla smakoszy przygotowano grochwk, kiebas z grilla, chleb ze smalcem i ogrkiem oraz domowe wypieki. Sprzeda waty cukrowej i pop-cornu zorganizowaa Anna Gowacka, pieczywo zasponsorowali pastwo Wykrota, wod mineraln zapewni Jarosaw Sado, natomiast kiebaski- Kamil Kacaa.

Do akcji Razem dla Oskara przyczyli si uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Szewnie: Martyna Zikowska, Zuzanna Wjcik, Kasia Olszewska, Paula Idzikowska, Karolina Kowalska, Igor Turbakiewicz, Jakub Chojnacki i Maciej Gierada, ktrzy przywieli zaprojektowan przez siebie fotociank do pamitkowych zdj rodzinnych oraz rkodzieo. Patryk Salamon zaj si rysowaniem karykatur. Na scenie wystpiy Kasia Kowalska, Klaudia Gierczak oraz Julia Salamon. Uczniowie z gimnazjum pod opiek Magorzaty Janickiej, zawsze chtnie pomagaj organizowa imprezy w Chmielowie.

Na scenie widzowie mogli podziwia wystpy przedszkolakw oraz uczniw klas I-III. Wystpi chr szkolny Anny Gieras, oraz „Kabaret Janusz i Graynka”, opracowany przez uczniw kl. VIII Dawida Kraa i Mariusza Szwagierka. Atrakcj wieczoru bya „Kapela 4+1” z wokalistk Magorzat Gbura. Koncert prowadzia Krystyna Bk, nad nagonieniem czuwa DJ Sebastian.

Wrd gwiazd wystpi znany zesp wokalny „Tremolo”, dziaajcy przy Miejskim Centrum Kultury pod kierownictwem Elbiety ukawskiej, w skadzie: Julia Kra, Weronika Skiba, Monika Biekowska, Zuzanna Graczak i Inez Czajkowska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny