Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
10963Wsparcie remontów dróg powiatowych

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Rada Gminy Bodzechów zgodziła się przekazać dofinansowanie do remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy. To kolejne, wymierne wsparcie samorządu powiatowego po przejęciu przez Gminę bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie na remonty dwóch dróg powiatowych. Pierwsza z nich to trasa z Szewny do Gromadzic. W miejscowości Gromadzice, na odcinku 1750 metrów zostanie położona nowa nawierzchni asfaltowa. Dodatkowo, na odcinku 20 metrów zostanie utwardzona skarpa. Na to zadanie samorząd Gminy Bodzechów przekazał blisko 123 tysiące złotych. Starostwo Powiatowe niebawem podpisze umowę z wykonawcą, a termin zakończenia zadania to październik choć nie wykluczone że zostanie ukończone znacznie wcześniej.

Również w tym roku zostanie wykonany remont odcinka drogi relacji Podszkodzie- Gromadzice do granicy powiatu. W miejscowości Gromadzice nowa nawierzchnia będzie położona na odcinku 800 metrów. Na to zadanie drogowe Gmina Bodzechów przekazała dofinansowanie Starostwu Powiatowemu w wysokości 45 732 zł.

Decyzją radnych, gmina dołoży się do realizacji jeszcze jednego zadania drogowego. Blisko 13 tysięcy złotych samorząd gminny przeznaczył na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej w Mychowie, zniszczonej w czasie powodzi.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny