STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56112Bezpieczni w Internecie

Ogoszenie oglne
2019-03-18

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Chmielowie upyn pod hasem „Dzie Bezpiecznego Internetu: Dziaajmy razem!”.
Inicjatyw podjli uczniowie klasy czwartej, ktry przygotowali cz artystyczn i uczniowie klasy smej, ktrzy byli odpowiedzialni za opracowanie czci informacyjnej. Podczas apelu prowadzce: Anna Bben i Klaudia Goasa wyjaniy dlaczego tak wane jest bezpieczestwo w sieci, dlatego internetowa spoeczno, w tym rodzice, nauczyciele i instytucje, maj wspdziaa na rzecz jego zapewnienia.

Wstpem do rozwaa na temat hejtowania w sieci by krtki film „Dodaj znajomego”. Nastpnie uczniowie wypowiadali si na temat: czym jest hejtowanie, rozumiane jako obraanie, zniewaanie, wyzywanie innych osb w Internecie; co czuj osoby hejtowane i dlaczego atwiej jest zniewaa w sieci ni twarz w twarz, a take – co mona zrobi, gdy trudno poradzi sobie z obraliwymi komentarzami. Podsumowaniem dyskusji byo sformuowanie przez uczniw wnioskw z dyskusji - sposobw na hejt: chocia moe to by trudne, to bardzo wane jest nie bra hejterskich komentarzy do siebie i nie rezygnowa z bycia sob i ze swoich zainteresowa. Hejt wiadczy o hejte¬rach, a nie o nas. Kiedy sytuacja online staje si dla nas nieprzyjemna – dobrze jest poszuka wsparcia u osoby dorosej – moe to by rodzic, szkolny pedagog albo konsultant telefonu zaufania 116 111.
Kolejnym punktem spotkania by konkurs wiedzy na temat bezpieczestwa w sieci, w ktrym wziy udzia reprezentacje klas: Julia Bk i Kacper Wierzbicki z kl. IV; Zuzanna Szczerbiska i Magda Ziba z kl. V, Julia Rakoczy i Kamila Zasada z kl. VI, Kinga Kulczycka i Dawid Sala z kl. VII oraz Karolina Starachowska i Dawid Kra z kl. VIII.
Druyny i publiczno wietnie poradzili sobie ze wszystkimi konkurencjami. Wszyscy otrzymali pamitkowe dyplomy i nalepki z logo DBI 2019.

Rang Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Chmielowie buduje edukacyjny charakter imprezy i zaangaowanie szkolnej spoecznoci w przygotowanie tego wyjtkowego spotkania, podczas ktrego uczniowie zabieraj gos w dyskusji i nabieraj nawykw dobrego korzystania z dobrodziejstw Internetu.
Za imprez odpowiedzialne byy: Anna Zasada – nauczyciel matematyki
i Magorzata Klepacz – nauczyciel jzyka polskiego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny