STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58600W s?u?bie Jej Krlewskiej Mo?ci – J?zykowej Poprawno?ci w ZSP w Szewnie

Ogoszenie oglne
2019-03-04

Midzynarodowy Dzie Jzyka Ojczystego to doskonaa okazja do ceremonialnych obchodw jzykowych, ktre w Zespole Szk Publicznych w Szewnie obfitoway w szereg rozmaitych przedsiwzi, a odbyy si one dziki paniom polonistkom: pani Renacie Kwiatkowskiej, pani Marcie ukasik, pani Agnieszce Kozie oraz pani Marlenie Polit. Tej niecodziennej szkolnej inicjatywie towarzyszyy trzy nietuzinkowe hasa: „, chlub naszego jzyka”, „ Bdy jzykowego hab dla naszego jzyka”, „amace jzykowe doskona zabaw naszego jzyka”, bdce kluczowym wprowadzeniem w do skomplikowan polsk sfer wyrazow. Ju od rana, na przerwach lekcyjnych uczniowie gromadzili si przy kciku jzykowym i podejmowali wyzwania w trzech kategoriach, ktre obejmoway napisanie w cigu trzech minut, jak najwikszej iloci sw z i ; sprawne i szybkie wymwienie, wczeniej przygotowanego, amaca jzykowego i rozpoznanie w zdaniach bdw jzykowych. Rozpromienieni uczniowie chtnie przystpowali do wszystkich konkurencji, traktujc je w kontekcie wspaniaej przygody jzykowej.

Pojawio si przy tym mnstwo refleksji na temat mowy ojczystej, co w tym szczeglnym dniu byo priorytetowe. Kultywowanie tego typu inicjatyw jest bardzo wane dla modych ludzi – tym bardziej, i wzrastaj oni w dobie rnego rodzaju technologii multimedialnych – i na przykad wysyanie listw, pocztwek stao si dla nich anachroniczne. Niestety, dzi najpowszechniejszymi komunikatorami stay si wiadomoci elektroniczne, ktre coraz czciej wypieraj nasze nosowe goski i , a powstawanie w zatrwaajcym tempie wszelkiego rodzaju uproszcze jzykowych zdecydowanie nie sprzyja ochronie dziedzictwa jzykowego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny