Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2293Aktywny udział ZSP w Szewnie w projekcie Akademia Obywatelska 1918

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Projekt, w który zaangażowała się szkoła wymagał wielu działań na kilku płaszczyznach. Rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, aby przez cały rok młodzież szkolna przygotowywała się do obchodów 100-lecia niepodległości. W ramach projektu odbywały się spotkania, warsztaty czy ćwiczenia on-line organizowane przez Akademię angażujące zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Szkolny zespół odpowiedzialny za projekt włączył do działania innych pedagogów, aby program zatoczył jak najszersze kręgi, również wśród społeczności lokalnej. W ciągu całego roku odbyły się liczne działania, których efektem były: wystawa plakatów o tematyce patriotycznej, przeprowadzenie turnieju „Kocham, Cię Polsko!”, przedstawienie o żołnierzach wyklętych autorstwa uczennicy Julii Żaczek, czynny udział w Akcji Żonkile, zorganizowanie wieczornicy patriotycznej oraz pikniku, udział uczniów w konkursie poezji i pieśni patriotycznej, szkolne spotkanie z żołnierzami oraz przeprowadzenie ankiety o historii Polski. Szkolne przedsięwzięcia zatytułowane „Niepodległość znaczy wolność”, zgodnie z założeniami projektu Akademii Obywatelskiej, zostały zwieńczone filmem, który przedstawiał przeprowadzone działania. Wysiłki kilkunastu osób zaangażowanych we wszystkie części programu zostały doceniane przez organizatorów Akademii Obywatelskiej. ZSP w Szewnie oprócz certyfikatu za udział w projekcie otrzymał nagrody rzeczowe w postaci map i gier o tematyce historycznej. Podczas uroczystej gali w Kielcach, w której uczestniczyła dyrektor szkoły, pani Małgorzata Turczyńska, szkolna koordynatorka działań pani Anna Stachurska oraz najbardziej zaangażowani uczniowie, Julia Żaczek i Paweł Jęczmień, wyświetlono film konkursowy, który dostępny jest także na stronie internetowej szkoły szewnasp.hekko.pl. Akcentem, który jednak pozostanie w szkole na wiele lat jest zasadzenie dwóch drzewek, świadków obchodów 100-lecia niepodległości, które od Samorządu Uczniowskiego otrzymały nazwy Wolność i Niepodległość. Uroczyste sadzenie drzewek odbyło się przy udziale uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. To jednak dopiero przednówek obchodów 100-lecia niepodległości w ZSP w Szewnie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele skupiają swoje siły, aby w ten właściwy dzień, 11 listopada, móc przedstawić kolejne szerokie działania zwieńczone apelem niepodległościowym, z którego relacja z pewnością znajdzie się na łamach prasy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny