Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2282Wizyta klasy IV i V z ZSP w Sarnówku w „Kąciku Edukacji Ekologicznej”

Ogłoszenie ogólne
2018-10-26

W ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami Marzeną Szyszko i Beatą Wanat uczestniczyli w dniu 10 października w zajęciach terenowych. Zajęcia odbyły się w „Kąciku Edukacji Ekologicznej” działającym na terenie pobliskiego leśnictwa Gutwin i były prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Ostrowiec Św. – p. Damiana Batugowskiego i p. Zbigniewa Kosa oraz nauczycielkę przyrody w naszej szkole p. Beatę Wanat.

Była to wspaniała okazja, aby młodzi przyrodnicy dowiedzieli się więcej na temat ekosystemu leśnego i w praktyce przećwiczyli zagadnienia omawiane na lekcjach przyrody. Wyposażeni w mapy, lornetki, lupy i inne niezbędne przyrządy uczniowie wyruszyli wraz z panami Leśniczymi i opiekunami na ścieżkę edukacyjną. Piękna jesienna pogoda sprzyjała obserwacji drzew, owadów, porostów i innych elementów krajobrazu. Uczniowie wykazali się dużą spostrzegawczością i z uwagą słuchali informacji przekazywanych przez pana Leśniczego. Mieli też do wykonania szereg zadań takich jak orientowanie mapy, wyznaczanie kierunku marszu, pomiary wysokości i rozpoznawanie gatunków drzew oraz określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Po kilku godzinach spędzonych na świeżym powietrzu wszyscy z przyjemnością zgromadzili się wokół przygotowanego przez leśników ogniska. Były kiełbaski i chwilka beztroskiej zabawy na leśnej polance, która zakończyła tę niecodzienną lekcję przyrody.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny