STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58747GMINNY ETAP TURNIEJU BEZPIECZE?STWA W RUCHU DROGOWYM

Ogoszenie oglne
2018-05-14

W czwartek 26 kwietnia w Bodzechowie odby si Gminny Etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym pod patronatem wjta gminy Bodzechw Jerzego Murzyna. Celem turnieju s dziaania na rzecz poprawy stanu bezpieczestwa dzieci imodziey w ruchu drogowym polegajce na popularyzowaniu przepisw bezpiecznego poruszania si po drogach, zasad i umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru, jako rodka transportu, a take rekreacji i sportu.
W kategorii szk podstawowych wystartoway druyny z:
- Chmielowa: Marta Klepacz, Natalia Adamska, Filip Polak, Nikodem Skowron,
- Mikowa: Klaudia Zagniska, Karolina Pietras, Artur Gromek, Bartosz Podgrski,
- Szewny: Wiktoria Dbska, Oliwia elazna, Dawid Wyrbkiewicz, Ernest Nierubiec,
- Szwarszowic: Zuzanna Jankowska, Dorota Kot, Kornel Lachowicz, Sebastian Wesoowski,
oraz Bodzechowa: Julia Myska, Wiktoria Teklak, Kacper Relikowski i Jakub Dbrowski.

W kategorii szk gimnazjalnych, jak co roku rywalizoway ze sob druyny z Szewny wskadzie: Krystyna Klepacz, Rogalska Wiktoria, Kocznur Robert oraz z Bodzechowa, ktry reprezentowali Oliwia Gierczak, Kamil Kaczmarski i Wiktor Wierzchowski.

W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy turnieju rozwizywali testy teoretyczne, wdrugim musieli wykaza si umiejtnociami praktycznymi - jazda rowerem po torze sprawnociowym. W ostatnim zadaniu druyny zaprezentoway swoj wiedz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. A to wszystko pod czujnym okiem policjantw: naczelnika wydziau ruchu drogowego kom. Dominika Kowalskiego oraz sier. sztab. Rafaa Fraczaka.

W kategorii szk podstawowych po dwch etapach okazao si, e trzy druyny: ze Szwarszowic, Chmielowa i Bodzechowa maj identyczn liczb punkw. O ostatecznej klasyfikacji zadecydoway punkty z pierwszej pomocy. I tu lepsi okazali si uczniowie z Bodzechowa i to oni zajli pierwsze miejsce. Z drugiego miejsca cieszyli si uczniowie ze Szwarszowic. Na najniszym podium stan zesp z Chmielowa. W kategorii szk gimnazjalnych laur zwycistwa przypad druynie z Bodzechowa.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulowali: zastpca wjta pan Roman Kaczmarski, dyrektor PSP w Bodzechowie Konrad elazowski, pani wicedyrektor Krystyna urek oraz sierant Rafa Fraczak wrczajc dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe), ufundowane przez wjta gminy Jerzego Murzyna.

Zwycizcy w obu kategoriach bd reprezentowa nasz gmin w powiatowym etapie Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym, ktry w tym roku odbdzie si w Bodzechowie. Powodzenia!

Organizatorzy skadaj serdeczne podzikowania wacicielom sklepu rowerowego „Agat” w Ostrowcu witokrzyskim za pomoc w organizacji turnieju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny