STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49192Jubileuszowy ziemniak

Ogoszenie oglne
2007-11-12

W niedziel 7.10. 2007 na stadionie w Bodzechowie odbyo si ju V Jubileuszowe wito Pieczonego Ziemniaka. Zaprezentowano na nim dziedzictwo kulturowe Gminy Bodzechw. Panie z 6 K Gospody Wiejskich przygotoway do degustacji potrawy z ziemniakw wedug starych przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisw. Imprez rozpoczo rozpalenie ogniska przez Wjta Gminy- p. Jerzego Murzyna i Przewodniczc Rady Gminy- Wadysaw wik.
Palcy si ogie opieway panie z KGW Magonie. Nastpnie rozpoczy si wystpy zespow piewaczych. Pierwszy wystpi zesp dziecicy "Bawatki" dziaajcy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie i prowadzony przez p. Ann Wieczorek. swj dorobek kulturowy zaprezentoway panie z K Gospody Wiejskich z Bodzechowa, Jdrzejowic, Magonii, Sarnwka, Szewny i Szwarszowic. Panie pieway pieni regionalne zwizane tematycznie z ziemniakiem.Wystpy przeplatay konkursy dla licznie przybyych na imprez dzieci i dorosych.

W dalszej czci programu wystpi kabaret "Hola Hola" z Jdrzejowa oraz pokaz fakirw "Azira i Asthimy". Chtnym i lubicym taczy piknie przygrywa do taca zesp "mielowiacy". W trakcie imprezy Komisja Konkursowa w skadzie: p. p. L. Bugaj, W. wik, M. Sobieraj, B. Warzycka i K. urek oceniaa przygotowane przez panie z KGW do degustacji potrawy. Wyrnienie: za oryginaln potraw - "Wieniec ziemniaczany" otrzymay panie z Bodzechowa, za niepowtarzalny smak potrawy - "Byczki szewieskie"- panie z Szewny, za estetyk przygotowanych potraw - wyrnienie otrzymay panie z Magonii, za wykonanie najstarszej -niezmienionej potrawy - porki - panie z Jdrzejowic. Panie z Sarnwka komisja wyrnia za urozmaicenie kompozycji przyprawowo smakowych przygotowanych potraw, a panie ze Szwarszowic za pomysowo wykonanej potrawy - nalewki ziemniaczanej.

Przygotowane do degustacji potrawy smakoway licznie przybyej na V Jubileuszowe wito Pieczonego Ziemniaka publicznoci, a pieczone w ognisku ziemniaki miay ogromne wzicie.
Mona byo rwnie zasmakowa kartoflanki przygotowanej przez pracownikw PSP i PG w Bodzechowie. Imprezie towarzyszya pikna, soneczna pogoda, a humory uczestnikom i organizatorom dopisay. W trakcie imprezy mona byo przewie si bryczk i zwiedzi okolice Bodzechowa, jak rwnie wzi udzia w loterii przygotowanej przez uczestnikw terapii zajciowej z Pastwowego Domu Pomocy Spoecznej z Ostrowca w. - Os. Soneczne.

Konferansjerk wspaniale poprowadziy p. T. idziel i I. Lipka, a w prowadzeniu konkursw pomagaa p. D. Wjtowicz. W czasie imprezy odbya si promocja mini ksiki kucharskiej "Stare potrawy z ziemniaka w nowej kuchni" wydanej przez Gmin Bodzechw. Ksieczka zawiera przepisy potraw z ziemniakw przygotowywanych przez panie z KGW, ktre zebray i opracoway p. I.Lipka i B. Warzycka.

Organizatorzy serdecznie dzikuj Wjtowi Gm. Bodzechw p. Jerzemu Murzynowi, Radnym wsi Bodzechw i Godzielin - Marii ebek, Elbiecie Sternik - Bucior, Mariuszowi Krlowi, p. Sotys - Magorzacie Jurys, Radzie Soeckiej wsi Bodzechw, Dyrekcji i pracownikom PSP i PG w Bodzechowie, straakom z OSP i paniom z KGW w Bodzechowie oraz Teresie i Markowi Chlebnym, Ewie i Jackowi Ramusom, Romanowi Grze, Jarosawowi Binkowskiemu - piekarnia "Mister", Dorocie i Ireneuszowi Kowalskim - hurtownia "Kidem", Piotrowi Majowi, GS Samopomoc Chopska i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny