STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56162Mi?dzyszkolne zawody badmintonowe

Ogoszenie oglne
2017-11-28

BADMINTON 20.11.2017r.
Poniedziakowe midzyszkolne zawody badmintonowe odbyy si na hali Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Po bardzo wyrwnanych rozgrywkach sdziowie ogosili werdykty, a zwycizcom nagrody wrcza Wjt Gminy Bodzechw Jerzy Murzyn.

W zakoczeniu i podsumowaniu turnieju uczestniczya Pani Dyrektor PG w Szewnie Irena Faryna oraz Pani Dyrektor Zespou Szk w Szewnie Magorzata Turczyska

PG Dziewczta
Gr.I
1. Zwierzyk Aleksandra
2. Skowron Karolina
3. Szewczyk Kornelia

Gr.II
1. Ordowska Julia
2. Iak Zuzanna
3. Dzioba Nina

PG Chopcy
Gr.I
1. Paw Patryk
2. Turbakiewicz Igor
3. Wierzchowski Wiktor

Gr.II
1. Zemsta Mateusz
2. Szwagierczak Jakub
3. Marynowski Mikoaj

SP Dziewczta
Gr.I
1. Kaczmarczyk Kinga
2. Pajk Emilia
3. Teklak Wiktoria

Gr.II
1. Balcerowska Roksana
2. Baszkiewicz Katarzyna
3. Skiba Dominika

SP Chopcy
Gr.I
1. Rzepka Mateusz
2. elazowski Pawe
3. Gowacki Jakub

Gr.II
1. Relikowski Kacper
2. Mazur Karol
3. Dbrowski Jakub

WYNIKI – BADMINTON

PG Chopcy
I. Zemsta Mateusz – PG Szewna
II. Marynowski Mikoaj – PG Szewna
III. Paw Patryk – PG Bodzechw
IV. Turbakiewicz Igor – PG Szewna

PG Dziewczyny
I. Zwierzyk Aleksandra – PG Bodzechw
II. Ordowska Julia – PG Szewna
III. Iak Zuzanna – PG Szewna
IV. Skowron Karolina – PG Bodzechw

SP Chopcy
I. Mazur Karol – SP Bodzechw
II. Relikowski Kacper – SP Bodzechw
III. Rzepka Mateusz – SP Szewna
IV. Dbrowski Jakub – SP Bodzechw

SP Dziewczyny
I. Kaczmarczyk Kinga – SP Bodzechw
II. Pajk Emilia – SP Szewna
III. Baszkiewicz Katarzyna – SP Bodzechw
IV. Skiba Karolina – SP Szewna

Gratulujemy zwycizcom.

Organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego z PG Szewna - Magorzata Duda, Mariusz Skrzypczyk, Tomasz Marynowski, ZS w Szewnie - Katarzyna Tkaczyk-Tofil, Renata Rolak, Leonard Starsiak, ZS w Bodzechowie - Grzegorz Kunysz, Tomasz Szwagierczak.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny