STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31757I GMINNY BIEG NIEPODLEG?O?CI – BODZECHW 11 listopada 2017

Ogoszenie oglne
2017-11-16

Ponad stu uczestnikw brao udzia w I Gminnym Biegu Niepodlegoci, ktry by jedn z czci witowania niepodlegoci w Gminie Bodzechw.

O godzinie 11 w miejscowym kociele parafialnym p.w. w. Zofii i Ojca Pio zostaa odprawiona uroczysta Msza wita z udziaem m.in. Wjta Jerzego Murzyna, Radnych, Ochotniczej Stray Poarnej w Bodzechowie, Druyny Harcerskiej ,uczniw i nauczycieli oraz licznie zgromadzonych mieszkacw. Kady ze witujcych otrzyma kotylion w naszy barwach narodowych.

Po Mszy witej uczestnicy przeszli po obelisk upamitniajcy walki niepodlegociowe i tam odbya si cz oficjalna uroczystoci podczas, ktrej okolicznociowe sowa skierowali Proboszcz Ksidz Kanonik Cezary Zybaa i Jerzy Murzyn-Wjt Gminy. Po zoeniu kwiatw i zapaleniu zniczy nadszed czas na sportowe witowanie .

Do biegu przystpio i ukoczyo go ponad 100 uczestnikw w rnych kategoriach. Przewodniczca skadu sdziowskiego i jednoczenie gwny sdzia biegw Pani Magorzata Duda oraz nauczyciele wychowania fizycznego Panowie Tomasz Szwagierczak i Grzegorz Kunysz koordynowali i czuwali nad sportowym przedsiwziciem.

I Gminny Bieg Niepodlegoci rozpocz i tym samym otworzy Wjt Gminy Bodzechw Jerzy Murzyn, Z-ca Wjta Roman Kaczmarski, Sekretarz Gminy Magorzata Sobieraj oraz radni Wiesaw Cisek z Bodzechowa i Bogusaw Jurys z Szewnej, sotysi Piotr Zajda z Bodzechowa i Krzysztof Fulara z Szewnej , Dyrektor miejscowej Szkoy Konrad elazowski oraz mieszkacy Gminy Bodzechw.
Sowa serdecznego podzikowania za wsparcie oraz pomoc w naleytym i bezpiecznym zorganizowaniu biegu kierujemy do Komendanta Gminnego Wojciecha Fudaleja ,Prezesa Wiesawa Ciska i druhw z OSP Bodzechw, do Pana Komendanta Komisariatu Policji w mielowie Andrzeja Kani i policjantw Komisariatu , do Pana Komendanta Powiatowego Policji Zbigniewa Wilka i policjantw Wydziau Ruchu Drogowego, do Pana Dariusza Czupryskiego i Sub Ratownikw Medycznych oraz Dyrekcji ,pracownikom i harcerzom ze Szkoy w Bodzechowie

Po fizycznym wysiku kady z uczestnikw zosta poczstowany gorc grochwk oraz otrzyma specjalnie przygotowany pamitkowy medal okolicznociowy.
Zwycizcami w swych kategoriach byli
I kategoria 9-12 lat
Dziewczta Chopcy
I miejsce ZUZANNA JANKOWSKA(Szewna) I miejsce SEBASTIANM WESOOWSKI (Szwarszowice)
II miejsce JULIA WESOOWSKA (Bodzechw) II miejsce WIKTOR OKLEKA (Szewna)
III miejsce WERONIKA WODARCZYK(Szewna) II miejsce MATEUSZ ROLECKI (Szewna)


II kategoria 13-18 lat ( 2000 km)
Dziewczta Chopcy
I miejsce WIKTORIA DZIEKAN I miejsce ADRIAN CZKOWSKI
II miejsce KAMILA PRZYDATEK II miejsce MATEUSZ MATYKA
III miejsce ALEKSANDRA ZWIERZYK III miejsce HUBERT CIDZIEL
IV miejsce KAROLINA SKOWRO IV miejsce GRZEGORZ DEC
V miejsce EWA BASZKIEWICZ

III kategoria - powyej 18 lat (3000km)
Kobiety Mczyni
I miejsce ANGELIKA SWAT I miejsce KAROL ZIӣKOWSKI
II miejsce KATARZYNA CHUDZIK II miejsce KAMIL GORAZD
III miejsce PATRYCJA SUROWIEC III miejsce DANIEL PRZYSIWEK
IV miejsce KATARZYNA TKACZYK IV miejsce TOMASZ SZWAGIERCZAK
V miejsce MAGORZATA SZWAGIERCZAK V miejsce SEBASTIAN CHADAA

W galerii wicej zdj z biegu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny