STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31606Rusza II edycja projektu „SZANSA NA PRZYSZ?O??” dla osb z gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2017-11-16

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bodzechowie wraz z Agencj Rozwoju Lokalnego realizacje projekt „SZANSA NA PRZYSZO”. Jego celem jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osb (17 mczyzn, 15 kobiet), w tym 10 osb niepenosprawnych (6 mczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechw. W projekcie wsparciem objte zostan osoby, ktre korzystaj ze wiadcze pomocy spoecznej w gminie Bodzechw,
a jednoczenie nie pracuj i s zarejestrowane w Powiatowym Urzdzie Pracy jako osoby poszukujce pracy (w tym osoby z niepenosprawnociami), lub te nie pracuj i nie s w ogle zarejestrowane w Powiatowym Urzdzie Pracy.

Rekrutacj do II edycji projektu prowadzi bdzie Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
w Bodzechowie. W okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2017 r. prowadzony bdzie nabr na szkolenia: „Szkolenie spawalnicze metod MAG z moduem przecinacza tlenowego” –
8 mczyzn oraz „Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsugi klienta” 7 kobiet i 1 mczyzna.

Gwne dziaania zaplanowane w projekcie:
- praca socjalna,
- zasiki,
- indywidualne poradnictwo psychospoeczne i zawodowe,
- warsztaty psychospoeczne i rozwoju zawodowego,
- szkolenia zawodowe:
• „Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsugi klienta” (8 os. 7K i 1M)
• „Szkolenie spawalnicze metop MAG z moduem przecinacza tlenowego” (8 os. 8M)
- 6 - miesiczne stae dla 12 osb

Uczestnicy projektu otrzymywa bd stypendium szkoleniowe za kad godzin udziau
w szkoleniu zawodowym w wysokoci 5,05 z za godzin, korzysta bd ze zwrotu kosztw dojazdu na zajcia. W trakcie udziau w staach otrzymywa bd stypendium staowe
w wysokoci okoo 1400 z netto za kady miesic. Gwne rezultaty projektu: 27 uczestnikw projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabdzie kompetencje zawodowe,
a 10 uczestnikw projektu znajdzie prac.

Warto projektu: 597 147,30 z.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Spoecznego: 499 667,46 z
Wkad wasny: 97479,84 z

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego - dziaanie 9.1 Aktywna integracja zwikszajca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 padziernika 2018 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomidzy Gmin Bodzechw /Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej w Bodzechowie i Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu witokrzyskim. Wnioskodawca projektu jest Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i spoecznej dla Uczestnikw.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny