STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31718Europejski Dzie? J?zykw Obcych w ZSP w Szewnie

Ogoszenie oglne
2017-11-16

Szkoa Podstawowa w Szewnie jako szkoa z Gminy Bodzechw naucza dwch jzykw obcych – jzyka angielskiego i niemieckiego. Chcc zachci uczniw do poszerzania wiedzy i poznawania krajw europejskich anglistki i germanistki przeprowadziy w szkole konkurs, ktry mia na celu przyblienie kultury krajw europejskich.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszej czci jury miao za zadanie oceni wystrj sal lekcyjnych, ktrych tematem miao by wylosowane przez dan klas pastwo. Uczniowie przecigali si w pomysach, a jury musiao wybiera midzy wasnorcznie szytymi flagami, wystawami, kcikami tematycznymi czy oryginalnymi smakoykami. Drugi etap konkursu wymaga od uczniw przygotowania 5 min. prezentacji dotyczcej swojego pastwa. Tym razem klasy stany do rywalizacji przedstawiajc krtkie scenki lub prezentacje multimedialne.

Obiektywne jury w skadzie: panie dyrektor Magorzata Turczyska, w-ce dyrektor Dorota Lasek, pedagog Anna Orzech-Kunysz, opiekunka wietlicy pani Ewelina Rybusiska oraz pani Ewa Foremniak oceniajc pomysowo i zaangaowanie uczniw miay twardy orzech do zgryzienia. Prezentacja klas zoya si na wspaniay przegld kulturalno-geograficzny Europy. Wszystkie klasy podeszy do zadania bardzo odwanie i nie mona odmwi im kreatywnoci By to jednak konkurs, a ostateczne wyniki przedstawiy si nastpujco: w kategorii na najadniejsz klas I miejsce zaja klasa 5c z wychowawczyni pani Mart ukasik, II miejsce klasa 4c z wychowawczyni pani Karin Wjcik, III miejsce ex. zajy klasa 4b z wychowawczyni pani Katarzyn Kasprzyk i klasa 5b z wychowawczyni pani Ann Hamer. W kategorii prezentacji kraju I miejsce zaja klasa 6a z wychowawczyni pani Katarzyn Skit, II miejsce klasa 4c z wychowawczyni pani Karin Wjcik, III miejsce ex. zajy klasa 5a z wychowawczyni pani Renat Kwiatkowsk oraz klasa 7b z pani Beat Majcher. Kada klasa otrzymaa okolicznociowe dyplomy. W przygotowanie i przeprowadzenie konkursu zaangaoway si panie Katarzyna Skit, Katarzyna Kasprzyk, Anna Hamera, Karina Wjcik, Aneta Pacocha oraz wszyscy wychowawcy klas IV-VII.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny