STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31698KOMUNIKAT - Jak pozyska? dotacj? z programu ERASMUS+

Ogoszenie oglne
2017-11-08

Jak pozyska dotacj z programu ERASMUS+
praktyczne warsztaty z pisania wnioskw i tworzenia projektw dla szk podstawowych, gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Ju 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijaj najblisze terminy skadania wnioskw z programu Erasmus + przez szkoy podstawowe, gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilno osb w dziedzinie ksztacenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Ksztacenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalaj sfinansowa 100% wydatkw na:

W ramach Akcji "Mobilno osb w dziedzinie ksztacenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - wsppraca szk" w sektorze Edukacja szkolna:

zagraniczne kursy nauki jzyka dla kadry,
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
tzw. "wymian" uczniw i kadry midzy szkoami,
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
W ramach Akcji „Mobilno osb w dziedzinie ksztacenia i szkolenia" w sektorze Ksztacenie i szkolenia zawodowe:

zagraniczne stae i praktyki dla uczniw w przedsibiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarzdowych,
praktyki zawodowe kadry,
szkolenia kadry w instytucjach ksztacenia lub szkolenia zawodowego.
Zachcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyska dotacj z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatw z pisania wnioskw i tworzenia projektw dla szk podstawowych, gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLISZE TERMINY WARSZTATW:

Dla sektora Edukacja szkolna:

20 listopada 2017, Krakw

27 listopada 2017, Pozna

4 grudnia 2017, Warszawa

11 grudnia 2017, Wrocaw

Dla sektora: Ksztacenie i szkolenia zawodowe:

24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedz si Pastwo:

jakich formalnoci naley dopeni, eby zoy wniosek w najbliszym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: "Mobilno osb w dziedzinie ksztacenia i szkolenia" i "Partnerstwa strategiczne",
jak napisa wniosek, eby mie gwarancj pozyskania rodkw – ekspert napisze z Pastwem przykadowy wniosek z wykorzystaniem generatora wnioskw ERASMUS+ oraz wyjani wszystkie zawioci formalne,
w jaki sposb pozyska partnera projektu oraz jakie kryteria musi spenia partner,
jak krok po kroku stworzy projekt wykorzystania grantu,
jak zaplanowa wydatki budetowe, eby uzyska 100% finansowania projektu,
jak wygospodarowa z budetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele wasne placwki np. zwizane z doposaeniem.
Szczegowe informacje dotyczce szkolenia znajduj si na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twrczej.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny