STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58742



VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia w Chmielowie

Ogoszenie oglne
2017-10-10

VI wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie
Po raz sidmy na wiecie i po raz drugi w szkole w Chmielowie obchodzono wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia. Koordynatorem akcji bya nauczycielka matematyki Anna Zasada. Na lekcjach matematyki wszyscy uczniowie klas IV – VII przypomnieli sobie tabliczk mnoenia. Do udziau w akcji zaproszeni zostali rwnie uczniowie klasy II i III. Obchody VII WTMDay 2017 przeprowadzono zgodnie z Programem akcji. Na korytarzu szkolnym, w sali matematycznej oraz w klasach modszych wywieszono plakaty zachcajce do udziau w zabawie. Ceremonii Otwarcia VII wiatowego Dnia Tabliczki Mnoenia dokonaa pani Dyrektor Aleksandra Nowak.

Wszystkim yczya powodzenia i dobrej zabawy, gratulowaa tym, ktrzy ju zostali Ekspertami Tabliczki Mnoenia. Szecioro uczniw z klasy VII - Komisja Egzaminacyjna sprawdzaa znajomo tabliczki mnoenia wrd uczniw oraz dorosych – nauczycieli i rodzicw, ktrzy przyprowadzali modsze dzieci. Kady, kto pomylnie zda egzamin otrzymywa sodycze, legitymacje Eksperta i naklejki. Wszystko odbywao si w atmosferze radoci i zabawy, najwikszy stres przezywali doroli niepewni swoich umiejtnoci. Nastpnie klasy IV i III oraz Egzaminatorzy z klasy VII uczestniczyy wsplnie w lekcji „z tabliczki mnoenia”. Uczniowie pracowali w grupach rozwizujc zagadki i rebusy, wykonywali zadania interaktywne. Chtni uczniowie przystpili do egzaminu – wszyscy uzyskali tytu Eksperta.

Komisja Egzaminacyjna nadal pracowaa na kolejnych przerwach. Na koniec Koordynator oraz egzaminatorzy policzyli wydane legitymacje Eksperta, podsumowali wyniki, omwili przebieg akcji.










Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny