STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-01-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17113KANALIZACJA SANITARNA MAGONIE

Ogoszenie oglne
2017-09-15

Gmina Bodzechw realizuje projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Magonie Gminy Bodzechw oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujcia wody na dziace 531/2 w miejscowoci Maksymilianw” dofinansowany ze rodkw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na operacje typu „Gospodarka wodno-ciekowa” w ramach poddziaania „Wsparcie inwestycji zwizanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajw maej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszczdno energii” w ramach umowy nr 000012-65150-UM1300009/17 podpisanej z Samorzdem Wojewdztwa witokrzyskiego w dniu 22.06.2017. Dofinansowanie wynosi 1 999 933,00 z.

W ramach realizacji projektu w dniu 1 wrzenia 2017r zawarto umow z firm Przedsibiorstwo Robt Inynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z Buska Zdroju na budow 5,06 km sieci kanalizacyjnej w miejscowoci Magonie na kwot brutto 2 959 831,41 z. W tym samym dniu podpisano umow z firm Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z Biaegostoku na rozbudow stacji uzdatniania wody dla ujcia wody w Maksymilianowie na kwot brutto 1 260 000,00z. Wykonawcy wybrani zostali zgodnie z ustaw o zamwieniach publicznych.

W celu przedstawienia inwestycji mieszkacom Magoni organizujemy spotkanie informacyjne.

Program spotkania:
 omwienie projektu przez Wjta Gminy Bodzechw
 przedstawienie przez przedstawiciela wykonawcy harmonogramu realizacji robt budowlanych
 omwienie sposobu budowy i finansowania przyczy kanalizacyjnych

Zebranie odbdzie si 20 wrzenia 2017r. o godzinie 1700 w budynku wietlicy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny