STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56013„Czytanie zbli?a”

Ogoszenie oglne
2017-06-26

W ramach XVI Oglnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie 6 czerwca 2017o godzinie 1000 w Zespole Szk Publicznych w Szewnie odbya si akcja gonego czytanie dzieciom. W tym roku dla przedszkolakw z grupy Biedronki i Motylki, uczniw klas 0A,0B,klas IA,B,IIA,B,C,III C wsplnie czytali: pani Sylwia Masternak kierownik Gminnego Centrum Owiaty w Bodzechowie, pani Magorzata Turczyska dyrektor Zespou Szk Publicznych w Szewnie, bibliotekarki Beata Nadbrzuchowska i Iwona Lipka, starsze koleanki uczennice Publicznego Gimnazjum w Szewnie Agata Ogaza, Paula Kasicka, Natalia Mikos, Karolina Kakrzewska, oraz uczennice Szkoy Podstawowej w Szewnie Kinga Lepiarz,Katarzyna Kowalska,Julia aczek. Dzieci bardzo chtnie uczestniczyy we wsplnym czytaniu, ywo reagoway na suchane rymy, czego przykadem byo wsplne czytanie wiersza „Katar „razem z pani Sylwi Masternak gdzie sowa ” …a psik…”rozbrzmieway chrem wypowiadane przez dzieci . Najwiksz nagrod dla czytajcych byy gromkie brawa i aplauz umiechnitych dzieci.
Pamitajmy, e wsplne czytanie ksiek, to nie tylko najlepszy sposb na spdzanie czasu z dzieckiem ale wpywa rwnie na jego wszechstronny rozwj, poszerza zasb sw i rozwija osobowo. Tak wic w myl kampanii sprbujmy ,,Czyta dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!" Nic nas to nie musi kosztowa, poniewa wiele ciekawych ksiek moemy wypoyczy w Gminnych Bibliotekach Publicznych w Szewnie i Bodzechowie, do ktrych serdecznie zapraszamy, a placwki te czynne s rwnie w wakacje.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny