STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56090Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrzowie Matematyki” w Chmielowie

Ogoszenie oglne
2017-06-26

7 czerwca 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Chmielowie odby si Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrzowie Matematyki”. W konkursie wzili udzia uczniowie
ze szk podstawowych z Bodzechowa, Mikowa, Sarnwka, Szwarszowic, Szewny oraz gospodarze
z Chmielowa.

Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrzowie Matematyki” organizowany jest, po raz kolejny, pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw w dwch kategoriach: klasy III oraz klasy IV- VI.. Konkurs sprawdza umiejtno rozwizywania niestandardowych zada o charakterze zagadek i amigwek matematycznych, wymagajcych pomysowoci, ale nie wymagajcych znajomoci materiau spoza programu nauczania matematyki w szkole podstawowej. Ma na celu rozwijanie zainteresowa i uzdolnie matematycznych uczniw szk podstawowych, popularyzacj matematyki, wspieranie zachowa twrczych, samodzielnego mylenia, wytrwaoci w deniu do odkrywania nietypowych rozwiza zada - zagadek matematycznych oraz ksztatowanie umiejtnoci logicznego mylenia.

Szkoy reprezentowane byy przez dwuosobowe reprezentacje. W kategorii klas IV-VI udzia wzili: Weronika Komada, Jan Olszewski oraz Mateusz Matyka, Jakub Sikora (Bodzechw); Anna Bben, Klaudia Goasa (Chmielw); Grzegorz Grski, Jakub Wyderski (Mikw), Martyna Baata, Roksana Kurek (Sarnwek); Katarzyna Kowalska, Agnieszka Dziekan oraz Justyna Jedlikowska, Micha Wsiel (Szewna), Paulina Klisiak, Maciej Stachurski (Szwarszowice). W kategorii klas III wystpili: Jadwiga apawa, Zuzanna Machniak oraz Aleksandra Budze, Roksana Stpie (Bodzechw); Oskar Tokarski, Adam Pooga (Chmielw); Bartosz Baata, Amelia Majewska (Sarnwek); Jakub Chmielewski, Antoni Krycka oraz Lena Czy, Pawe Mazur (Szewna); Maja Jankowska, Dawid Romaski (Szwarszowice)

Uczniowie mieli w czasie 60 minut rozwiza zestawy 18 zada testowych przygotowanych
przez nauczycieli - opiekunw poszczeglnych druyn. Zawodnicy musieli wykaza si nie tylko wiedz, ale rwnie skutecznym komunikowaniem si i dobr organizacj pracy

w grupie. Poziom konkursu by bardzo wyrwnany. I miejsce wrd klas IV-VI zdobya reprezentacja Katarzyna Kowalska, Agnieszka Dziekan przygotowywane przez pani Magorzat Turczysk;
II miejsce ex aequo reprezentacje Mikowa i Chmielowa, a III miejsce – druga grupa z Szewny. Wrd klas III triumfoway ex aequo reprezentacje z Chmielowa: Oskar Tokarski, Adam Pooga
oraz z Szewny: Jakub Chmielewski, Antoni Krycka.

Organizatorkami konkursu byy panie Krystyna Bk i Anna Zasada. Nad przebiegiem czuwaa Pani Teresa Bbel Dyrektor PSP w Chmielowie, ktra na zakoczenie pogratulowaa zwycizcom,
a wszystkim uczestnikom wrczya dyplomy i nagrody ksikowe.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny