STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58784Nareszcie wakacje

Ogoszenie oglne
2017-06-26

Wakacje s czasem kiedy wikszo dzieci wyjeda na rnego rodzaju kolonie i obozy. S jednak takie, ktre pozostaj w domach i nie maj co zrobi z nadmiarem wolnego czasu. Wychodzc naprzeciw temu problemowi, na terenie Gminy Bodzechw w piciu jej szkoach rozpoczynaj si od dzi pkolonie letnie dla dzieci i trwa bd do 07.07.2017r. Letnie zajcia opiekuczo- wychowawcze zorganizowano w ZSP w Bodzechowie, ZSP w Sarnwku, PSP w Chmielowie, ZSP w Szewnie oraz PSP w Szwarszowicach. Dzieci maj zapewniony dowz, profesjonaln opiek dydaktyczno- wychowawcz przez 5 godzin dziennie, wyywienie oraz bardzo ciekawe zajcia dziki, ktrym uczniowie racjonalnie i z korzyci dla siebie spdz wolny czas.

W planie zaj w ZSP w Bodzechowie przewidziane s m.in. wycieczki autokarowe do: Muzeum Archeologicznego „Krzemionki”, Parku Miniatur w Krajnie, Orodka Bonanza w Zielonce. Zaplanowano warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne prowadzone przez PCK, warsztaty kulinarne pt.:„Dzieciaki w kuchni” oraz pogadanki i pokazy policyjne na temat bezpieczestwa w ruchu drogowym. W programie przewidziane s take konkursy sportowe, plastyczne, a take wyjazdy na basen i do kina.

Program ZSP w Sarnwku przewiduje liczne atrakcje na terenie szkoy jak i wyjcia do ciekawych miejsc. Zaplanowano gry i zabawy integrujce grup o charakterze sportowym, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. Pokazy eksperymentw wykonywanych przez pracownikw Akademii Nauki oraz przez uczniw. W programie s rwnie wycieczki autokarowe do Kompleksu witokrzyska Polana w Chrustach koo Zagnaska oraz do Batowa.

Rwnie ciekawie przedstawia si program zaj w PSP w Chmielowie organizatorzy proponuj wycieczki piesze po ciece dydaktycznej „Wwozy i wzgrza Chmielowa”, zajcia z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne, konkursy plastyczne, wsplne grillowanie, wyjazdy na basen i do kina. W programie przewidziane s rwnie wycieczki autokarowe do Batowa, na wity Krzy i do Oceanarium w Zagnasku.

Szereg atrakcji czeka na dzieci w ZSP w Szewnie zaplanowano tam m.in. wycieczki autokarowe do: Sandomierza - rejs statkiem po Wile, Kurozwk- Safari „Bizon”, mini ZOO, Gr witokrzyskich – przejcie drog Krlewska na wity Krzy. W planie znajduj si take wyjazdy na basen, do gospodarstwa agroturystycznego, gry i zabawy w terenie, ognisko, pieczenie kiebasek , zajcia z „Akademi Nauki” – poznawanie zasad fizyki przez zabaw.

Czas spdzony na pkoloniach w PSP w Szwarszowicach to gry i zabawy sportowe, zajcia plastyczne, muzyczne, wypady do kina , do pizzerii i na basen. Zaplanowano rwnie wycieczk
do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblgorku oraz do Muzeum Archeologicznego „Krzemionki”.

Wszystkie szkoy gwarantuj wspania zabaw oraz profesjonaln opiek.

yczymy wszystkim milusiskim bezpiecznych i sonecznych wakacji, interesujcych podry, niezapomnianych wrae, umiechu na co dzie oraz szczliwego powrotu do szkoy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny