STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58790Miko?ajkowy Turniej Badmintona w Zespole Szk? Publicznych w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2016-12-05

W dniu 25 listopada 2016 r. w Zespole Szk Publicznych w Bodzechowie odby si Mikoajkowy Turniej Badmintona. Wpisa si on w organizowany w wielu szkoach cykl imprez sportowych z okazji witokrzyskiego Dnia Badmintona. Od wczesnych godzin rannych dziewczta i chopcy z ZSP w Bodzechowie rywalizowali o laur zwycizcy.

Turniej zgromadzi uczniw klas IV – VI oraz najmodszych adeptw badmintona z klas I – III szkoy podstawowej. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w ktrych rywalizowali systemem „kady z kadym”.Uczniowie, ktrzy zajli w swoich grupach I i II miejsce, awansowali do pfinaw.

Wyniki w kategorii klas I – III – szkoa podstawowa:
I miejsce – Papierz Sandra kl. III a
II miejsce – Lewandowski Wiktor – kl. III a
III miejsce – Dziewisz Weronika kl. III a
IV miejsce – Stpie Roksana – kl. III a

Wyniki w kategorii – chopcy kl. IV – VI – szkoa podstawowa:
I miejsce – Relikowski Kacper – kl. V a
II miejsce – Mazur Karol – kl. V b
III miejsce – Dbrowski Jacob – kl. V b
IV miejsce – Skoczylas Adam – kl. V b

Wyniki w kategorii – dziewczta kl. IV – VI – szkoa podstawowa:
I miejsce – Kaczmarczyk Kinga - kl. V a
II miejsce – Baszkiewicz Katarzyna – kl. V a
III miejsce – Myska Julia – kl. V a
IV miejsce – Szemraj Kamila – kl. V b

Zwycizcy turnieju otrzymali z rk Dyrektora szkoy p. Konrada elazowskiego pamitkowe medale i dyplomy a dla wszystkich uczestnikw turnieju niespodziank by wspaniay tort z ligo imprezy.

W naszej szkole regularnie odbywaj si zajcia badmintona prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego – p. Marzen Kuter i p. Tomasza Szwagierczaka w ramach programu „Innowacja pedagogiczna – Mody Badmintonista”. Dysponujemy dobrym sprztem sportowym i moemy liczy na wsparcie witokrzyskiego Zwizku Badmintona.

Nasi uczniowie bardzo czsto startuj w zawodach badmintona na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewdzkim odnoszc liczne sukcesy. Z roku na rok powiksza si grono uczniw uczszczajcych na zajcia pozalekcyjne badmintona. Na szczeglne wyrnienie zasuguj: Kinga Kaczmarczyk, Katarzyna Baszkiewicz, Julia Myska, Kacper Relikowski oraz Karol Mazur. Na wielkie sowa uznania zasuguje zwyciczyni turnieju w kategorii najmodszych (kl. I – III) – Sandra Papierz.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny