STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54221Narodzi?a nam si? nadzieja

Ogoszenie oglne
2009-01-19

14 stycznia 2009 Szkoa Podstawowa im Jana Pawa II w Sarnwku bya gospodarzem III Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Boonarodzeniowej.

Spotkanie to miao na celu nie tylko popularyzacj literatury religijnej i konfrontacj dokona twrczych, doskonalenie warsztatu artystycznego, ale przede wszystkim integracj recytatorw i ich opiekunw w ciepej, boonarodzeniowej atmosferze.

W konkursie wzili udzia uczniowie ze szk podstawowych z Ostrowca w. oraz gmin: Batw i Bodzechw.

Komisja Artystyczna w skadzie: p. Monika Kowalczyk – przewodniczca, czonkowie:
p. Sylwia Masternak – kierownik Gminnego Zespou Owiatowego w Bodzechowie oraz
p. Piotr Kogut –ustalia nastpujcy werdykt:

I grupa wiekowa – uczniowie kl. I - III:
I m-ce ex- equo: Tomasz Czerwonka i Micha Kopaa – PSP nr 10 w Ostrowcu w.
II m- ce Kamil Zieliski - PSP w Sarnwku.
III m-ce Natalia Poszaj – PSP nr 5 w Ostrowcu
Wyrnienia: Kinga Kucharska - PSP w Mikowie, Karolina Przydatek - PSP w Sarnwku, Dominika Jeewska – PSP nr 10 i Aneta Bie - PSP nr 14 w Ostrowcu

II grupa wiekowa – uczniowie kl. IV- VI:
I m-ce ex- equo: Kinga Pastuszka – PSP nr 14 i Agnieszka Nizielska - PSP nr 5 w Ostrowcu
II m-ce: Weronika Zibakowska z PSP nr 5 w Ostrowcu w.
III m-ce Kamil Gil – PSP w Okole i Monika Ozdoba – PSP nr 10 w Ostrowcu w.

Wyrnienie: Agnieszka Kowalska - PSP w Chmielowie
Wszyscy otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki, a sponsorem nagrd ksikowych i poczstunku by proboszcz miejscowej parafii – ks. Stanisaw cipniak oraz waciciele ksigarni „Zenit” i na os. Ogrody Patronat nad konkursem obj wjt Gminy Bodzechw – pan Jerzy Murzyn. Dopenieniem ciepej boonarodzeniowej atmosfery konkursu bya oprawa muzyczna w wykonaniu zespou wokalnego „ Iskierki” z Sarnwka, ktrego opiekunka p. Alina Pastuszka bya pomysodawc i organizatork tej piknej imprezy, dyrektor ZSP w Sarnwku p. Hanna Dzibka czuwaa nad mi atmosfer i sprawnym przebiegiem konkursu.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny