STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58677Wakacyjna niedziela m?odych mieszka?cw Gminy Bodzechw na stadionie Legii Warszawa

Ogoszenie oglne
2016-08-17

Zgodnie z zapowiedziami, Wjt Gminy Jerzy Murzyn nagrodzi dzieci i modzie pasjonujce si futbolem, udziaem w meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice.

Nad organizacj i opieka podczas wyjazdu czuwaa Magorzata Sobieraj - Sekretarz Gminy W niedzielnym wyjedzie uczestniczyy modzi mieszkacy wirny z radnym Panem Jackiem Polakiem, Mychowa z Pani Halin Jedlikowsk, z Mirkowic z Pani Dorot Wielgus oraz z Gromadzic z Pani Agnieszka Kozowsk. By to wyjazd majcy na celu promocj sportu w Gminie Bodzechw poprzez udzia w wanym wydarzeniu pikarskim, ktry z pewnoci znajdzie przeoenie na wiksz aktywno sportow. Oczywicie najwiksz atrakcj byy emocje sportowe podczas popoudniowego meczu, atmosfera panujca na nowoczesnym stadionie, wspaniay doping kibicw, procedury bezpieczestwa oraz moliwo zobaczenia z bliska czoowych pikarzy m.in. Michaa Pazdana. Warto podkreli, ze 2016 rok jest rokiem jubileuszowym 100-lecia istnienia druyny warszawskiej Legii. W meczu uczestniczya grupa Powstacw, powiem rozgrywki pikarskie zbiegy si z czasem uroczystoci upamitniajcych kolejn rocznic Powstawia Warszawskiego. W czasie przedmeczowym grupa obejrzaa Pomnik Maego Powstaca, pikne ogrody na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, spacerowaa Krakowskim Przedmieciem, Starwk, obejrzaa Paac Prezydencki a take wycig kolarski oraz popisy wielu ulicznych artystw.

Z pewnoci , niedziela 7 sierpnia 2016 na dugo pozostanie w pamici uczestnikw wyjazdu do Warszawy.

Wicej zdj w galerii
---tutaj---
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny