STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49357Uczniowie z PSP w Szwarszowicach znaj? tradycj? polsk? ,,?wi?teczne zwyczaje i obyczaje”.

Ogoszenie kulturalne
2009-01-02

W dniu 18 grudnia w szkolnej bibliotece w PSP w Szwarszowicach prowadzonej przez Marzen Rdzanek odbyo si coroczne spotkanie uczniw i nauczycieli powicone boonarodzeniowej tradycji polskiej.

Celem tej uroczystoci byo przypomnienie tradycji i zwyczajw witecznych, ogoszenie wynikw konkursw i konkurs z tradycjami. Uczniowie kold przywitali miych goci p. Iwon Lipk kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie
z/s w Szewnie i dyr. szkoy Wacawa Pytlaka.

Modzie wprowadzia nastrj wit prezentujc wiersze o Boym Narodzeniu (Ewa Niedbaa, Bartosz Kaczmarczyk, Patrycja Kozie, Patrycja Urban, Ela Niedbaa, Natalia Mazur).

Nauczycielka Marzena Wilczyska ogosia wyniki konkursu literackiego ,,Boonarodzeniowa choinka” dla uczniw kl. IV-VI.

I miejsce
Bartosz Dymanowski - kl. IV

II miejsce
Karol Mazur, Jakub Stefaski - kl. IV

III miejsce
Bartosz Kaczmarczyk, Agata Grska - kl. VI

Nastpnie p. Iwona Lipka przeprowadzia konkurs ,,Tradycje i zwyczaje boonarodzeniowe”, w ktrym I miejsce zaj Grzegorz urek, II miejsce otrzymay: Angelika Mazur, Aneta y, Ewa Niedbaa. Swoj wiedz o witach zaprezentowali rwnie uczniowie kl ,,0”: Wiktoria Kasprzyk, Daniel Sierpie, Weronika Pronobis, Jakub Rybusiski.

Bibliotekarka p. M. Rdzanek ogosia wyniki konkursu plastycznego ,,Moja witeczna choinka” dla kl. IV-VI.

I miejsce
Bartosz Dymanowski - kl. IV, Bartek Kaczmarczyk - kl. VI

II miejsce
Micha Podsiady, Marta Korpik - kl. VI, Marek Maek - kl. IV

III miejsce
Agata Grska, Katarzyna Ralska - kl. VI, Aneta y - kl. V

Wyrnieni
Patrycja Urban, Natalia Mazur, Patrycja Kozie, Magda do, Wioleta Wielgus - kl. VI, Damian Pycela - kl. V

,,Stary Rok” wierszem poegnaa Aneta y a ,,Nowy Rok” przywita Grzegorz urek.

Samorzd Uczniowski pod kierunkiem Izabeli Zarby przedstawi wyniki konkursu na stroik witeczny.

I miejsce:
Konrad Galec, Bartosz Kaczmarczyk - kl. VI
Bartosz Dymanowski - kl. IV

II miejsce:
Anna Dziko - kl. V
ukasz Bednarowski - kl. IV

III miejsce:
Damian Pycela - kl. V
Paulina Pycela - kl. III
Damian Pronobis - kl. II

Wszyscy uczestnicy konkursw otrzymali upominki, podzikowania i sodycze ufundowane przez p. Iwon Lipk, p. Wacawa Pytlaka i Samorzd Uczniowski.
Na zakoczenie p. kierownik biblioteki w Szewnie Iwona Lipka, uczniowie i nauczyciele zoyli yczenia witeczne. Kolda poegnaa miych goci.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny