Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1474Debata oksfordzka trafi?a „pod strzechy” Szko?a Rwnego Traktowania w Chmielowie

Ogoszenie oglne
2016-05-31

Uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie od wielu miesicy przygotowywali si do dyskusji, jaka przebiega w formie debaty oksfordzkiej w mieniony czwartek 12.05.2016r. w murach ich szkoy. Zanim jednak do tego doszo, odbyo si wiele zaj prowadzonych przez koordynatork projektu Ann Kryszczysk, powiconych prawom czowieka, stereotypom, dyskryminacji, rnym rodzajom agresji i sposobom radzenia sobie w sytuacji, gdy zdarza nam si spotka z jej przejawami. A wszystko to miao miejsce pod patronatem Fundacji im.Profesora Bronisawa Geremka w postaci realizowanego projektu, pod wiele mwic nazw Szkoa Rwnego Traktowania. Prowadzca uczestniczya wczeniej w kilkudniowych szkoleniach prowadzonych przez trenerw antydyskryminacyjnych wsppracujcych z Fundacj Geremka oraz psychologw ze Stowarzyszenia „Bliej Dziecka” prowadzcych program wsparcia dla dzieci- ofiar przemocy rwieniczej. Celem tego przedsiwzicia jest szerzenie wrd modego pokolenia jake wanych w obecnych czasach idei rwnociowych. W ww. dniu uczniowie gocili u siebie Penomocnika Komendanta witokrzyskiego Policji ds. Praw Czowieka m.insp. Gerarda Baha ,ktry w bardzo przystpny i obrazowy sposb przedstawi dzieciom skutki wszechobecnej mowy nienawici, a nastpnie odbya si w obecnoci trenerki rwnociowej i antydyskryminacyjnej p. Agnieszki Kozakoszczak debata oksfordzka nad tez „ Dzieci maj wpyw na to ,e wszyscy w szkole s sprawiedliwie traktowani” . Ta forma dialogu uczy modych ludzi kultury dyskusji, uwanego suchania rozmwcy, ustosunkowywania si do jego argumentw , bez agresji i coraz powszechniejszej mowy nienawici.Uczniowie z dwch przeciwnych druyn z ogromnym zaangaowaniem oraz ze swad argumentowali „za” i „przeciw” postawionej tezie. Po dugiej i owocnej wymianie zda ,w gosowaniu na prowadzenie wysunli si obrocy powyszej tezy, co napawa optymizmem. Wywoujcy salwy miechu na widowni spektakl amicy stereotypy pt. „Bajka na opak”, przygotowany pod opiek nauczycielki j. polskiego p. Magorzaty Klepacz oraz wykonany ywioowo taniec integracyjny „ Belgijka” zwieczyy podsumowanie wszystkich dziaa w ramach powyszego projektu. Teraz pozostaje jedynie wprowadza w ycie poznane idee oraz czeka na uroczyste nadanie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie 13.06.2016r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie tytuu Szkoy Rwnego Traktowania.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny