Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1420„Nauczmy si? na pami?? tego kraju…” majowe ?wi?ta patriotyczne w ZSP w Sarnwku

Ogoszenie oglne
2016-05-09

W dniu 29 kwietnia 2016 roku w Zespole Szk Publicznych w Sarnwku odbya si uroczysta akademia z okazji 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, wita Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 12 rocznicy przystpienia Polski do Unii Europejskiej przygotowana przez uczniw klasy pitej i szstej. Ten dzie by wspania okazj, by uzmysowi rol i znaczenie takich sw jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliy on fakty z historii Polski, czsto zapomniane i nie do koca rozumiane przez dzieci.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego naszej szkoy i odpiewaniu hymnu narodowego uczniowie zaprezentowali monta sowno – muzyczny pt. „Nauczmy si na pami tego kraju …”, oddajcy klimat walk narodowowyzwoleczych, emigracji podczas zaborw i ucisku Polakw przez okupantw i zaborcw. W swoim wystpieniu uczniowie przybliyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny – przedstawili okolicznoci uchwalenia Konstytucji Majowej jako pierwszej ustawy zasadniczej w Europie, a drugiej na wiecie. Zabrzmiaa melodia „Mazurka 3 Maja” wykonana na flecie poprzecznym. Wystp wzbogacony zosta pieniami patriotycznymi m.in. „Rota”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Polonez 3-go Maja”.
Z duym zainteresowaniem publiczno wsuchiwaa si w sowa piosenki „Polska Flaga” zapiewanej przez Oliwi Brdk i Gabriel Papaj.

Gwnym celem akademii byo ksztatowanie wrd uczniw postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych.

Odczuwamy take rado z faktu, e naleymy do struktur Unii Europejskiej oraz e z dum moemy patrze na polsk flag i piewa hymn narodowy. Program uroczystoci zosta przygotowany pod kierunkiem nauczycielek - p. Katarzyny abuszewskiej i p. Agnieszki Papaj.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny