Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 19-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
10125Gminny Turniej Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym w Zespole Szk? Publicznych w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2016-05-09

Wiosna w tym roku kae dugo na siebie czeka. Wszyscy z utsknieniem czekamy na popraw pogody, by mc przemieszcza si po drogach ulubionym rodkiem transportu – rowerem. Zanim to jednak nastpi, warto przypomnie sobie przepisy i zasady bezpiecznego poruszania si po drogach oraz utrwali umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego te, 26 kwietna 2016 roku w Zespole Szk Publicznych w Bodzechowie po raz kolejny odby si Gminny Etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym pod patronatem wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna. Organizatorami eliminacji byli nauczyciele Tomasz Szwagierczak oraz Wioletta Winiewska. Jak co roku wziy w nim udzia wszystkie gminne szkoy podstawowe oraz gimnazja. W kategorii szk podstawowych Chmielw reprezentowali Paula Idzikowska, Karolina Kocznur, Wiktor Wolecki oraz Jakub Skit, Mikw – Weronika Gardynik, Izabela Turek, Mateusz Domaski i Kacper Gral, Sarnwek – Aleksandra Kwiecie, Martyna Spychaj, Piotr Maj i Mateusz Kwiecie, Szewn - Katarzyna Kowalska, Kamila Przydatek, Mateusz Wjcik, Igor Turbakiewicz, Szwarszowice – Daria Mazur, Dorota Kot, Kornel Lachowicz, Maciej Stachurski, Bodzechw – Oliwia Gierczak, Julia Dzwonek, Mateusz Matyka i Wiktor Wierzchowski. W kategorii szk gimnazjalnych Szewn reprezentowaa druyna w skadzie: Kacper Kowalski, Robert Kocznur i Kamil Skrztek, Bodzechw – Milena apa, Wiktoria Sochacka i Dominik Budzich.

W pierwszym etapie konkursu wszyscy uczestnicy musieli zmierzy si z testem wiedzy skadajcym si z 25 pyta, obejmujcych zagadnienia dotyczce zasad i przepisw o ruchu pieszych i rowerzystw, znakw drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. Kolejny test skada si z 10 zada polegajcych na ustaleniu prawidowej kolejnoci przejazdu przez skrzyowanie. W tej czci konkursu w grupie szk podstawowych dosownie o wos wygraa druyna z Bodzechowa, zdobywajc jeden punkt wicej od kolegw z Szewny. Wrd szk gimnazjalnych o zwycistwie druyny z Bodzechowa zadecydoway tylko dwa punkty.

Nastpnie rozpocza si cz praktyczna, polegajca na pokonaniu toru sprawnociowego skadajcego si z szeciu przeszkd (rwnowania, ezka, przedmiot do przewoenia, korytarz z desek, slalom kkowy, bramka wiszca).Najwicej trudnoci uczestnikom sprawia ezka. Najlepiej z torem przeszkd poradzia sobie druyna z Sarnwka.

Ostatnim etapem turnieju, z ktrym musiay si zmierzy druyny byy zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie druyny musiay wykaza si umiejtnoci udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. T cz konkursu przygotowaa i oceniaa pani Magorzata Szemraj. I tu znw w grupie szk podstawowych zwyciya druyna z Bodzechowa. Wrd gimnazjw znw o dwa punkty lepsi byli uczniowie z Bodzechowa.

Po podliczeniu punktw z wszystkich trzech konkurencji w kategorii szk podstawowych wygraa druyna z Bodzechowa. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Szewny, a na trzecim miejscu uplasowali si przedstawiciele Mikowa. Wrd szk gimnazjalnych lepsza okazaa si druyna z Bodzechowa. Wszystkim uczestnikom turnieju gratulacje zoyli: radny Gminy Bodzechw pan Wiesaw Cisek oraz dyrektor ZSP w Bodzechowie pan Konrad elazowski wrczajc dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe) ufundowane przez wjta gminy Jerzego Murzyna. Zwyciscy w obu kategoriach bd reprezentowa nasz gmin w dalszych etapach Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym. Powodzenia!

Dyrektor ZSP w Bodzechowie oraz organizatorzy skadaj serdeczne podzikowania wacicielom sklepu rowerowego „Agat” w Ostrowcu witokrzyskim za pomoc w organizacji turnieju i wypoyczenie rowerw.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny