STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55889Akcja „?onkile” w ZSP w Szewnie

Ogoszenie oglne
2016-05-09

19 kwietnia by dniem szczeglnym dla uczniw i nauczycieli Zespou Szk Publicznych
w Szewnie, poniewa powicili go na oddanie hodu modym bojowcom ydowskim i wsplnie celebrowali 73. rocznic powstania w getcie warszawskim.

Przestpujc prg placwki kady otrzyma symbolicznego, tego onkila, ktry przypity do stroju wierzchniego sta si nie tylko wanym emblematem tego dnia, ale rwnie wyrazem empatii dla modych ludzi decydujcych si na podjcie nierwnej walki, by zachowa reszt czowieczestwa.

Nastpnie na lekcjach historii pani Renata Kwiatkowska zaprezentowaa dzieciom fragmenty ksiki „Chciaam wzlecie jak motyl” opowiadajcej dzieje Hany Gofrit- ydwki, ktra jako mae, kilkuletnie dziecko przez dwa lata wioda ycie w ukryciu i nie ogldaa wiata dziennego. Historia okazaa si dla uczniw w duej mierze wstrzsajca, tym bardziej i nie mogli wyobrazi sobie tak dugiego zatajania swojej obecnoci. Lektura bardzo poruszya ich sw autentycznoci, dziki ktrej mogli zrozumie, jak wana jest zbiorowa pami.

Kolejnym aspektem upamitniania byo obejrzenie filmu udostpnionego przez Muzeum Historii ydw Polskich POLIN pt. „Nie byo adnej nadziei…”. Tre ekranizacji staa si dla dzieci okazj nie tylko do chwili zadumy i poszukiwania odpowiedzi na wane pytania dotyczce midzy innymi ludzkiego cierpienia, ale take uwiadomienia im, e to my ludzie, wzajemnie je sobie zadajemy.

Dziki tej akcji uczniowie zrozumieli, e warto czasem si zatrzyma i obejrze za siebie, by uzmysowi sobie, e historia to nie nudne opowieci, ale przede wszystkim realni ludzie naraeni na przykre przeycia wywoane swoj nacj.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny