STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56062Warsztaty w Castoramie klasy Ia z Publicznej Szko?y Podstawowej w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2016-04-22

Dnia 8 kwietnia 2016 r. klasa Ia wzia udzia w warsztatach w Castoramie w Ostrowcu w. w ramach programu „Majsterkowo”. Zajcia te s skierowane do uczniw szk podstawowych, ktrzy pod okiem specjalistw z Castoramy doskonal swoje zdolnoci manualne m.in. uczc si jak projektowa i budowa.

Kady ucze dosta drewniany zestaw oraz narzdzia. Pod czujnym okiem pracownika Castoramy pierwszaki samodzielnie wykonay drewniane koyski, zgodnie z instrukcj. W czasie wicze praktycznych, dziaajc krok po kroku doszli do wniosku, e majsterkowanie wcale nie jest trudne i moe by wietn zabaw. Zajcia pobudzay i rozwijay rwnie wyobrani dzieci, gdy pokazyway, jak z znajdujcych si w domu skrawkw rnych materiaw zrobi ciekawe zabawki. Wanym aspektem warsztatw byo take zwikszanie wiadomoci ekologicznej dzieci. W czasie zaj specjalici mwili dzieciom, e mog dba o rodowisko nie tylko robic poytek ze starych czy popsutych przedmiotw, ale take segregujc mieci, jak i oszczdzajc energi. W drugiej czci zaj uczestnicy warsztatw otrzymali plastikowe doniczki, ktre wasnorcznie ozdabiali adnymi kalkomaniami.

Zajcia byy bardzo ciekawe, odbyway si w bardzo miej i twrczej atmosferze. Pierwszaki duo si nauczyy, a fakt, e mogy zabra do domu wasnorcznie wykonan koysk oraz doniczk by wspaniaym uwieczeniem naszego pobytu. Peni wrae dugo bdziemy wspomina te ciekawe zajcia. Dziki uprzejmoci dyrektora szkoy Konrada elazowskiego oraz pracownikw gminy uczniowie mieli zapewniony darmowy dojazd na miejsce zaj.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny