STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52930Uczennica z PSP w Szwarszowicach wygra?a wycieczk? dla klasy do Zakopanego.

Ogoszenie oglne
2016-04-22

Fundacja Hotele Polskie Dzieciom zorganizowaa oglnopolski konkurs literacki pod nazw ,,Hotelowe Bajanie”. Zadaniem konkursowym byo napisanie opowiadania zwizanego z histori lub legend dotyczc najbliszego regionu. Utwr mia by oparty na mao znanej albo wrcz zapomnianej historii.

Do konkursu zgosio si 356 szk z caej Polski. cznie nadesano 1784 prace. Wrd laureatw konkursu znalaza si uczennica VI klasy Publicznej Szkoy Podstawowej w Szwarszowicach – Daria Mazur, ktrej opiekunem bya nauczycielka jzyka polskiego Marzena Wilczyska. Jej opowiadanie pt. ,,Tajemnicza figura” zajo II miejsce.

Nagrod w konkursie by tygodniowy pobyt caej klasy w Zakopanem, dofinansowany przez Fundacj Hotele Polskie Dzieciom, dlatego te pitnacioro uczniw wraz nauczycielkami w dniach 10 – 15 kwietnia 2016 roku przebywao w grach. Wrd licznych atrakcji, dzieci zobaczyy m.in. Gubawk, Dolin Kocielisk, skoczni, Muzeum Tatrzaskie, Sanktuarium Fatimskie, Krupwki i wiele innych. Uczniowie byli zachwyceni tatrzask kultur oraz walorami przyrody, jak mogli podziwia w czasie swojej wyprawy. Bawili si take na dyskotece zorganizowanej przez Fundacj. Laureatce konkursu zosta wrczony dyplom przez Prezesa Fundacji Hotele Polskie Dzieciom, Piotra Zygarskiego.

- Jestemy zachwyceni pobytem w Zakopanem, bya to dla nas niezapomniana, wspaniaa przygoda w poznaniu tradycji, kultury, obyczajw, ciekawych ludzi – powiedziaa Martyna, koleanka z klasy.
- Jestemy dumni z tego, e nasza koleanka wygraa dla nas wycieczk – stwierdzi uczestnik wycieczki Mateusz.

Serdecznie gratulujemy wygranej!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny