STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55946Symbole ?wi?t Wielkanocnych

Ogoszenie oglne
2016-03-31

Warsztaty Wielkanocne to ju tradycja w wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie. Przed Wielkanoc mona dzieciom zaproponowa ciekawe prace plastyczne do wykonania. Kolorowe zajczki z brystolu lub tektury , jajeczne stojaki z tektury falistej i gar ciekawych i prostych w wykonaniu pomysw na witeczno – wiosenne ozdoby. Do kreatywnej pracy i wsplnej zabawy przystpili uczniowie klasy pierwszej Zespou Szk Publicznych w Bodzechowie w dniu 21 marca 2016 roku.
Zajcia poprzedzia pogadanka o symbolice wit Wielkanocnych ( jajko ,pisanka,baranek,zajczek palma , kurczak , bazie i owies). Jakie jest znaczenie tych symboli? – dzieci wysuchay z uwag pogadank.

Dzieci swoje witeczne ozdoby tworzyy pod okiem wychowawczyni pani Anny Wieczorek i instruktora wietlicy Teresy Cidziel. Ozdabialimy rnymi technikami plastycznymi baranki wielkanocne , zajczki, kurki i jajka. Zdobienie wymienionych symboli wielkanocnych rozwija kreatywno oraz wymaga nie lada zrcznoci . Takie spdzenie czasu bardzo spodobao si uczestnikom zaj , dao moliwo wspdziaania oraz stworzyo warunki do rozwijania twrczoci i wyobrani. Wszystkie dzieci nagrodzono sodkim upominkiem.

Kilka dni wczeniej tj. 4 marca 2016r. odbyy si warsztaty plastyczne dla dorosych .W zajciach uczestniczyo 10 pa . Do twrczej pracy zachcaa instruktor pani Magorzata Gsior. Uczestniczki zaj doskonaliy umiejtnoci robienia kwiatw wiosennych i letnich z papieru, bibuy i krepiny. Panie poznay z jakich elementw skada si kwiat i jakie s szablony patkw kwiatowych i odyek oraz z czego mona wykona czci kwiatowe. Zrobione kwiaty przydadz si do stworzenia rnorodnych kompozycji kwiatowych i wiosennych stroikw.

Samodzielnie wykonane dekoracje daj wiele radoci i zawsze zachwyc.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny