STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56178



Udane ferie w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2016-02-15

Tegoroczne ferie zimowe ju si skoczyy, lecz na pewno pozostay po nich mie wspomnienia. wietlica Wiejska w Bodzechowie ju po raz kolejny wczya si w organizowanie zaj dla dzieci i modziey, ktre nie wyjechay na ferie i spdziy je w swojej miejscowoci. Z pewnoci nie by to dla nich stracony czas . W pierwszym tygodniu ferii, 21 stycznia przyjecha do nas Teatrzyk z Krakowa, ktry zaprezentowa spektakl „Dwie Dorotki”. Bya to adaptacja mniej znanej bani braci Grimm, znanej te pod tytuem „Pani Zima”. Dzieci i doroli mieli okazj obejrze na ywo spektakl i wietnie bawi si z aktorami biorc czynny udzia w przedstawieniu.

Przedstawienie obejrzao okoo 40 osb. Po teatrzyku rozpocz si uroczysty dzie Babci i Dziadka. W czasie trwania uroczystoci dzieci z Zespou Szk Publicznych w Bodzechowie zaprezentoway krtk cz artystyczn.

Aleksandra Gurska piewaa piosenki i recytowaa wiersze a Julia Warzycka zagraa krtki koncert na skrzypcach. Babcie otrzymay upominki w postaci kolorowych kwiatkw z bibuy i mio spdziy czas przy sodkim poczstunku. Pomimo ferii dzieci zaangaoway si w przygotowania do uroczystoci za co serdecznie dzikujemy.

Bardzo duym zainteresowaniem cieszyy si zajcia plastyczne, gry planszowe oraz komputerowe.

Kolejn atrakcj by turniej tenisa stoowego w starszej grupie wiekowej, a kady uczestnik biorcy udzia w rywalizacji otrzyma nagrod.
Na zajciach plastycznych powstao wiele kolorowych prac zwizanych z krajobrazem zimowym. Na zajciach w dniu 29 stycznia, na ktre przybyo kilka mam ze swoimi pociechami powstao wiele masek karnawaowych wykonanych rnorodnymi technikami plastycznymi.

W dniu 30 stycznia dzieci podsumoway ferie zabaw karnawaow pt.” Bal Maskowy”. W kolorowo przystrojonej sali kotylionami z bibuy i balonami przy dwikach skocznej muzyki bawiy si dzieci, mamy i babcie. Atrakcj zabawy byy liczne konkursy, w ktrych bray udzia zarwno dzieci, jak i ich rodzice.

Wszystkim, ktrzy uczestniczyli w tegorocznych feriach zimowych dzikujemy i zapraszamy na kolejne ju za rok!








Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny