STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60144„Pora na pomidora, czyli jak tu nie kocha? polskich warzyw i owocw”

Ogoszenie oglne
2015-11-30

„Pora na pomidora, czyli jak tu nie kocha polskich warzyw i owocw” to oglnopolska kampania spoeczno – edukacyjna, w ktrej wzili udzia uczniowie z I i III klasy Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Sarnwku pod kierunkiem wychowawczy p. p. Magorzaty Reginii i Agnieszki Papaj przy wsppracy z rodzicami. Celem podjtych dziaa byo przypomnienie rodzicom i ich pociechom, jak zadba o waciwy sposb odywiania dzieci oraz modziey i przekona ich do regularnego jedzenia polskich warzyw i owocw, ktre s cennym rdem witamin i mineraw. Dziki temu najmodsi poszerzyli swoj wiedz na temat polskich produktw oraz dowiedzieli si jak wprowadzi je do codziennej diety. W dniu 13 listopada uczniowie klasy III przygotowali dzie owocowo – warzywny, ktry rozpocz si przygotowanymi przez rodzicw warsztatami kulinarnymi, a zakoczy przedstawieniem o Jasiu i Magosi , ktrzy nie chcieli je warzyw i owocw. Mora przedstawienia by taki, e dzieci w trosce o wasne zdrowie powinny je warzywa i owoce, a nie sodycze. Ja i Magosia suchali rad czarownicy, lenych zwierzt i krasnali, ktrzy zachcali ich do zdrowego odywiania i suchania rodzicw. Tydzie pniej uczniowie z kl. I zaprosili goci do „Krainy z zdrowego ywienia”, gdzie sowem i muzyk ukazywali korzyci wypywajce ze zdrowego ywienia. Obydwie uroczystoci koczyy si degustacj przygotowanych przez dzieci i rodzicw warzywno- owocowych potraw. Wszyscy zgodnie orzekli, e owoce i warzywa s smaczne i z pewnoci mog w formie przekski zastpi sodycze, a im adniej s podane, tym smakuj lepiej. Natomiast zajcia kulinarne z udziaem rodzicw s niezwykle ciekawe. Reportae z owocowo – warzywnych dni wraz ze zdjciami zostay zgoszone do oglnopolskiego konkursu. Mamy nadziej, e podjte dziaania zostan docenione przez organizatorw konkursu.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny