STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-01-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17116Zakonczenie roku szkolnego w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2015-07-27

W dniu 26 czerwca 2015 r. uczniowie naszej szkoy tumnie zgromadzili si na sali gimnastycznej. Niektrzy z nich obierali pierwsze swoje szkolne wiadectwo, a byli te tacy, ktrzy czekali na ostatni w tej szkole cenzurk – uczniowie klas VI. To oni, pod okiem wychowawcw: mgr Edyty Batg oraz mgr Marii Dziamy, przygotowali uroczyst akademi. Byo w niej miejsce na wspomnienia, podzikowania oraz refleksj – przywiecay jej bowiem sowa Jana Pawa II „Prawdziwie wielki jest ten czowiek, ktry chce si czego nauczy”. Nie obyo si bez wzrusze - wielu zgromadzonym na uroczystoci rodzicom, nauczycielom jak i samym uczniom zakrcia si za w oku. Po wystpie szstoklasistw do zgromadzonych zwrci si dyrektor PSP w Bodzechowie mgr Konrad elazowski w krtkich zdaniach podsumowa prac uczniw i nauczycieli w koczcym si roku szkolnym. Nastpnie wszystkim uczniom klas VI wrczy wiadectwa, dyplomy oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. Jak co roku uhonorowano w tym dniu najlepszego absolwenta naszej szkoy, dla ktrego nagrod ufundowaa bya absolwentka Pani Wanda Silezin. Zostaa nim uczennica klasy VIB Wiktoria Sochacka i otrzymaa nagrod wartoci 1000 z – aparat fotograficzny. Kolejn nagrodzon bya uczennica Julia Wielgus z klasy VIA, ktra uzyskaa redni ocen 6.0 i otrzymaa nagrod wartoci 500 z ufundowan przez anonimowego darczyc – kamer cyfrow. Tego dnia wrczono rwnie dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczniom, ktrzy osignli znaczce sukcesy w rnych dyscyplinach sportowych. Na koniec dyrektor yczy wszystkim zgromadzonym zdrowych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny