STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-01-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
16932Wypoczynek letni dla dzieci rolnikw

Ogoszenie oglne
2015-07-22

Zwizek Modziey Wiejskiej przedstawia ofert wypoczynku letniego dla 48 dzieci rolnikw, ktrych co najmniej jeden z rodzicw objty jest rolniczym systemem ubezpieczenia spoecznego w penym zakresie, tzn. jednoczenie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera wiadczenia z KRUS (emerytura, renta).

1. Termin turnusu 2 sierpnia - 15 sierpnia 2015 r. (48 dzieci, pensjonat)
Miejsce wypoczynku: "U Jdrka i Hani”, ul. Rybkwka 1a, 34-500 Zakopane

2. Warunki uczestnictwa:
- wiek uczestnika: 10 – 16 lat, (uczestnik urodzony do 1999 roku wcznie),
- uczestnicy musz zabra: legitymacj szkoln, kart kwalifikacyjn uczestnika (wg
zaczonego wzoru),
- informacj, ktry z rodzicw (prawnych opiekunw) jest ubezpieczony w KRUS i pod ktr
placwk podlega.

Zwizek Modziey Wiejskiej
Zarzd Wojewdztwa witokrzyskiego
ul. Wesoa 47/49; 25-363 Kielce
45 8493 0004 0000 0062 1481 0001
Tytuem: wpata na dziaalno statutow: Akcja Lato 2015 (w przypadku wpat indywidualnych: imi i nazwisko dziecka, data turnusu)

3. Gwarantujemy:
- wyywienie (pi posikw dziennie) oraz zakwaterowanie;
- opiek wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika;
- ubezpieczenie NNW;
- atrakcyjny program kulturalno – owiatowy;
- transport na miejsce wypoczynku.

Osoba odpowiedzialna za koordynacje Akcji Lato:
Dominika Stycze: Tel.: 737-505-492: e-mail: swietokrzyskie@zmw.pl

Adres do korespondencji:
Zwizek Modziey Wiejskiej RP "Wici" Zarzd Wojewdztwa witokrzyskiego
ul. Wesoa 47/49, 25-363 Kielce

Wicej informacji na stronie: www.swietokrzyskie.zmw.pl
Jacek Kominek
Prezes Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego
Zwizku Modziey Wiejskiej RP „WICI”
25-363 KIELCE UL. WESOA 47/49 TEL. (0-41) 361 50 38
www.swietokrzyskie.zmw.pl; e-mail: swietokrzyskie@zmw.pl
NIP 657-24-96-330
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny