STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52990Letnie spotkanie z folklorem

Ogoszenie oglne
2015-07-13

Ju po raz smy od patronatem wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna 5 lipca 2015 r. na placu zabaw w Wlce Bodzechowskiej odby si lokalny , ludowy festyn „Lipcowe spotkanie z folklorem”, ktrego organizatorem by Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzib w Szewnie pod kierownictwem Iwony Lipki, przy wsppracy z sotysem Adamem Smaler , radn Hann Masternak, pani sotys Ann Stpie, Radami Soeckimi Wlki Bodzechowskiej i Przyborowa, oraz Grup Kobiet Aktywnych z Wlki Bodzechowskiej i Przyborowa. Licznie przybyli mieszkacy okolicznych miejscowoci mieli okazj podziwia wystpy dziecicego zespou „Bawatki” z PSP w Bodzechowie, pod kierunkiem Anny Gieras, Patrycji Wojtyy, pokaz gimnastyki sportowej w wykonaniu Wiktorii Niewadzi i Julii Chlebnej pod kierunkiem Justyny Jedlikowskiej. Nastpnie wystpiy amatorskie ludowe zespoy piewacze z terenu Gminy Bodzechw: ”Grupa Kobiet Aktywnych z Wlki Bodzechowskiej i Przyborowa”, „Bodzechowianki”, ”Chmielowianki”, „Jdrzejowianki”, „Jdrzejowiczanki”, „Sarnowianki”, „Szewnianki”, „ Szwarszowianki”.

Na festynie odbya si promocja tomiku poezji pani Heleny Poetek pt. ”urawie powroty” mieszkanki Wlki Bodzechowskiej. Publiczno wspaniale bawia si przy rytmach ludowej muzyki wsuchujc si w pikne sowa piosenek i ludowe rytmy. Tylko u nas mona byo podziwia wspaniay, profesjonalny wystp Teatru Muzycznego Nad Kamienn - Starachowianie. Podczas festynu degustowano rnorodne potrawy wykonane na bazie „darw lasu”, wrd ktrych krloway: jagodzianki, ciasta z jagodami, poziomkami, porzeczkami, rabarbarem, malinami, jabkami, serniki, babeczki, rogaliki oraz swojskie przysmaki jak kiebaski, rolady, chleb wasnego wypieku, grzybki marynowane, pasztety, przepyszny smalec, kiszone ogrki oraz wspania zalewajk.

Przysmaki przygotowane zostay przez panie z Grupy Kobiet Aktywnych z Wlki Bodzechowskiej i Przyborowa, K Gospody Wiejskich z: Godzielina, Bodzechowa, Chmielowa, Jdrzejowa, Jdrzejowic, Magoni, Sarnwka, Szewny, Szwarszowic, kucharzy z PSP w Bodzechowie.

Podczas trwania festynu mona byo zwiedzi wz straacki z OSP w Bodzechowie, jak rwnie odbywaa si zbirka elektro-mieci przez pracownikw Firmy ”Remondis” w Ostrowca w., za ktre mona byo otrzyma kwiaty. Duym powodzeniem cieszyy si liczne konkursy dla publicznoci przygotowane przez organizatorw i zaprzyjanione instytucje.

Pracownicy Lasw Pastwowych Nadlenictwo w Ostrowcu witokrzyskim panowie Jacek Sobolak, Gabriel Olszewski, Mateusz Jaska, przygotowali i przeprowadzili dla dzieci konkurs z nagrodami „Wiedzy o lesie”. Due emocje towarzyszyy konkursowi „Cicie bala na czas pi rczn” ktry przeprowadzi pan Sawomir Sochacki. Po zacitej rywalizacji zwyciy duet: Micha Matyka i Robert Olechowski. „Sochacki” Serwis Urzdze Ogrodniczych i Lenych przygotowa rwnie rozgrywki dla dzieci polegajce na jak najszybszym przejechaniu samochodem zdalnie sterowanym przez tor przeszkd. Panie zmierzyy si w konkursie wybierania fasoli z jczmienia, taca ludowego na gazecie, natomiast dzieci rywalizoway w konkursach: plastycznym „Zaczarowany kwiat paproci”, zrcznociowych: picie na czas, stanie na lewej nodze, wycig z pik, krcenia koem Hula Hop, rodzinnego jedzenie wiszcego jabka.

Festyn zakoczy si wsplna zabaw „Pod sosnami”. Organizatorzy pragn podzikowa wszystkim osobom, ktre pomagay i wspieray zorganizowanie festynu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny