STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58615III Festyn Rodzinny „Baw si? i b?d? bezpieczny” w Zespole Szk? Publicznych w Szewnie

Ogoszenie oglne
2015-06-29

Festyn Rodzinny w szewnieskiej podstawwce sta si ju tradycj. W tym roku zabawa rozpocza si od wystpw najmodszych uczestnikw. Przedszkolaczki oczaroway publiczno swoimi wystpami. Po nich wystpili zerwkowicze i klasy I-VI. Nie zabrako take zaproszonych goci i przyjaci szkoy. Mielimy zaszczyt powita w-ce wjta pana Romana Kaczmarskiego, radnego Gminy Bodzechw pana Bogusawa Jurysa, radn Gminy Bodzechw pani Boen Patek, sotysa Szewny pana Krzysztofa Fular, kierowniczk Gminnej Biblioteki Publicznej pani Iwon Lipk oraz przedstawicielk Koa Gospody Wiejskich pani Zofi Kogut. Festyn propagowa bezpieczestwo podczas wakacji w gospodarstwie wiejskim, dlatego nie mogo zabrakn stray poarnej i policji.

Dziki uprzejmoci sub mundurowych dzieci mogy zobaczy jak wyglda radiowz i wz straacki od rodka i przymierzy strj straaka, co jak si okazao wcale nie byo takie proste. Jak na festyn rodzinny przystao nie mogo zabrakn konkursw sportowych, plastycznych, matematycznych, polonistycznych oraz profilaktycznych. Szczeglne podzikowania kierujemy do pana Stanisawa Golmento, przedstawiciela PIP Kielce, ktry jako wieloletni przyjaciel szkoy przekaza nagrody w plastycznym konkursie profilaktycznym oraz rodzinnym. W kolejnym konkursie profilaktycznym nagrody przekazaa pani Anna Grubner, przedstawicielka PZU. Najwikszym powodzeniem cieszyo si jednak mini wesoe miasteczko czyli pompowana zjedalnia, strzelnice oraz trampolina. Na zakoczenie uczestnicy festynu wietnie bawili si podczas wicze aerobiku. Rodzice take zaangaowali si w organizacje imprezy piekc pyszne ciasta, a zebrane ze sprzeday fundusze zostay przekazane na zakup pomocy dla dzieci.

Kady uczestnik festynu mg skosztowa na szkolnej stowce pysznej zupy. Organizatorami imprezy byli nauczyciele i dyrekcja ZSP w Szewnie. Pikna pogoda, wietne humory i szerokie umiechy uczestnikw s dla nas znakiem, e kolejny festyn ju za rok. Zapraszamy!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny